ai là người thống nhất tam quốc

Tấn Tuyên Đế

Cao Tổ Tuyên Hoàng Đế- Tư Mã Ý

Bạn đang xem: ai là người thống nhất tam quốc

Tên

Tự Trọng Đạt (仲達)

Thông tin cậy chung

Thế lực Tào Ngụy
Chức vụ Thái phó
Sinh 179
Ôn, Tiêu Tác, Hà Nam (Trung Quốc)
Mất 7 mon 9, 251
Miếu hiệu Cao Tổ(晋高祖)
Thụy hiệu Tuyên Hoàng Đế (宣皇帝)

Tư Mã Ý (chữ Hán: 司馬懿; 179 – 7 mon 9, 251), biểu tự động Trọng Đạt (仲達), là ngôi nhà chủ yếu trị, ngôi nhà quân sự chiến lược đáp ứng nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc nhập lịch sử dân tộc Trung Quốc. Ông cũng chính là người bịa đặt chân móng mang lại ngôi nhà Tây Tấn thay cho thế ngôi nhà Nguỵ.

Ông đem công rộng lớn đảm bảo được Tào Ngụy trước những cuộc Bắc trị của Gia Cát Lượng. Sau một khoảng chừng thời hạn lâu năm nhẫn nhịn Tào Sảng nhằm đợi thời cơ, ông đang được tổ chức một cuộc lật sụp đổ ngoạn mục nhập năm 249, khiến cho nhà vua Nguỵ chỉ từ tồn bên trên trên lý thuyết. Từ cơ địa điểm quyền lực tối cao nhất của ông nhập triều đình ngôi nhà Ngụy đang được kế tiếp được gửi giao phó mang lại nhì con cái ông là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu bắt quyền lực tối cao thực tiễn của phòng Ngụy, tạo nên nền móng mang lại con cháu của ông là Tư Mã Viêm soán mái nhà Ngụy, xây dựng ngôi nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, dứt thời kỳ Tam Quốc.

Sau khi ngôi nhà Tấn xây dựng, Tư Mã Ý đang được con cháu bản thân truy tôn thụy hiệu là Tuyên hoàng đế (宣皇帝), miếu hiệu là Cao Tổ (高祖), nên còn được gọi là Tấn Cao Tổ (晉高祖) hoặc Tấn Tuyên Đế (晋宣帝).

Thiếu thời[sửa | sửa mã nguồn]

Gia tộc Tư Mã tự động cho bản thân mình là con cái con cháu của Cao Dương, hậu duệ của Trùng Lê, hạ quan tiền Chúc Dung. Từ thời viễn cổ cho tới triều Thương đều lưu giữ chức Hạ quan tiền. Đến thời ngôi nhà Chu, Hạ quan tiền thay đổi trở thành Tư Mã. Thời vua Chu Tuyên vương vãi, tiên tổ Trình Bác Hưu Phụ đem công bình toan Từ Châu nhưng mà phong chúng ta Tư Mã trở thành quý tộc. Đời loại 12, Tư Mã Ngang theo gót Hạng Vũ khử Tần, được ban tước đoạt Ân vương vãi, đóng góp đô ở quận Hà Thành. Thời ngôi nhà Hán, gia tộc Tư Mã đời đời kiếp kiếp đều ở trên đây.

Cha Tư Mã Ý là Tư Mã Phòng (司馬防), u là Kỳ Đình (奇庭). mái ấm ông đem tám người đàn ông. Mỗi người đều phải có một hiệu kết giục bằng văn bản Đạt. Do cơ, đồng đội chúng ta đều được gọi cộng đồng là Tư Mã Bát Đạt (司馬八達). Đây là 1 trong những thuật ngữ nhằm tỏ lòng kính trọng, bởi những group tám hero tài năng không giống trong số thời kỳ trước đều đang được gọi Theo phong cách này.[1]

Gia đình Tư Mã Ý ban sơ sinh sống bên trên kinh thành Lạc Dương. Khi Đổng Trác tàn đập Lạc Dương và dời đô cho tới Trường An, anh trai Tư Mã Ý là Tư Mã Lãng đang được dẫn mái ấm gia đình về quê cũ ở Huyện Ôn và tiếp sau đó Dự kiến rằng điểm ấy tiếp tục phát triển thành mặt trận nên kế tiếp gửi về Lê Dương (黎陽).

Năm 194, khi Tào Tháo tiến công nhau với Lưu Bị, Tư Mã Ý lại đem mái ấm gia đình về Ôn thị trấn.[2]

Dưới trướng Tào Tháo[sửa | sửa mã nguồn]

Những vẹn toàn nhân nói đến việc Tư Mã Ý đáp ứng bên dưới trướng Tào Tháo đem khác lạ, tuy nhiên ông đang được gật đầu dùng cho trước tiên nhập phe Tào Tháo ở tuổi tác thân phụ mươi. Theo Tấn thư, Tư Mã Ý rằng ngôi nhà Hán tiếp tục nhanh gọn lẹ dứt, và ko thấy đem mô tơ tham gia phe Tào, vốn liếng đã sở hữu quyền trấn áp của Nhà Hán. Ông đang được kể từ chối những điều chào của Tào Tháo, viện cớ bản thân hiện nay đang bị bệnh dịch. Tào Tháo ko tin cậy nguyên do này, và phái người cho tới ngôi nhà ông nhập đêm tối nhằm đánh giá. thạo trước điều này, Tư Mã Ý nằm trong chóng cả buổi tối ko động đậy.

Năm 208, Tào Tháo đang trở thành Thừa tướng mạo và đi ra mệnh lệnh mang lại Tư Mã Ý cho tới tham lam chủ yếu, bảo rằng "Nếu ông tao trốn tránh, hãy bắt lưu giữ." Sợ điều ko hoặc tiếp tục xẩy ra lúc còn kể từ chối, Tư Mã Ý sau cuối gật đầu lưu giữ chức Văn học tập duyện (文學掾).[3] Tuy nhiên, theo gót Ngụy lược, Tào Hồng, người em chúng ta của Tào Tháo, đang được đòi hỏi Tư Mã Ý cho tới sẽ được thực hiện các bạn với ông tao, tuy nhiên Tư Mã Ý, vì thế ko Đánh Giá cao Tào Hồng, đang được vờ vịt tức cần chống côn nhằm rời họp mặt ông tao. Tào Hồng tức giẫn dữ cho tới gặp gỡ Tào Tháo kể lại mẩu truyện, tiếp sau đó Tào Tháo thẳng đòi hỏi Tư Mã Ý cho tới gặp gỡ. Chỉ lúc ấy Tư Mã Ý mới nhất đầu tiên theo gót phe Tào.[4]

Dưới trướng Tào Tháo, ông chính thức thăng tiến thủ qua loa những dùng cho Đông Tào duyện (東曹掾), chức quan tiền phụ trách đem những quan tiền chức nhập thao tác, Chủ bộ (主簿) và Tư mã (司馬), chức quan tiền đảm nhận tương hỗ và cố vấn.

Năm 215, khi Tào Tháo vượt qua Trương Lỗ và bắt hero này đầu sản phẩm, Tư Mã Ý đang được khuyên nhủ Tào Tháo kế tiếp tiến thủ về phía phái mạnh cho tới Ích Châu, bởi Lưu Bị vẫn không yên tâm được quyền trấn áp ở cơ. Tuy nhiên, Tào Tháo không tuân theo điều khuyên nhủ này. Tư Mã Ý nằm trong số những cố vấn thúc dục Tào Tháo vận dụng khối hệ thống Đồn điền chế và cỗ vũ Tào Tháo lên bắt chức Ngụy Vương.[5]

Thời Tào Phi[sửa | sửa mã nguồn]

Thậm chí trước lúc Tào Tháo tổn thất, Tư Mã Ý đang được giáp ranh với những người kế tiếp vị ông tao là Tào Phi. Khi Tào Phi được lựa chọn thực hiện Thế tử ngôi nhà Ngụy năm 216, Tư Mã Ý phát triển thành trợ thủ tâm đầu ý hợp của Tào Phi. Khi Tào Tháo lăn tăn giữa những việc lựa lựa chọn Tào Phi và Tào Thực, Tư Mã Ý nằm trong số những người dân cỗ vũ Tào Phi và hùn ông lên kế tiếp vị. Nhờ thế, Tư Mã Ý được Tào Phi không còn tín nhiệm cậy.[3]

Sau khi Tào Tháo bị tiêu diệt, Tào Phi kế tiếp vị phát triển thành Ngụy Văn Đế, Tư Mã Ý đang được nhập cuộc nhập việc hạ bệ và gạt Tào Thực ngoài vũ đài chủ yếu trị.[6] Ông được Tào Phi phong thực hiện Hà Tân đình hầu (河津亭侯), thăng Thừa tướng mạo Trưởng sử (丞相長史), dần dần lên Thượng thư, Đốc quân rồi Ngự sử Trung thừa (御史中丞), cải tước đoạt vị trở thành An Quốc Hương hầu (安國鄉侯). Năm 221, ông được thăng Thị trung, kiêm Thượng thư Hửu phó xạ.

Năm 225, Tào Phi nạm quân tiến công Đông Ngô của Tôn Quyền, và giao phó mang lại Tư Mã Ý cai quan tiền kinh thành khi ông tao vắng tanh mặt mũi. Tào Phi coi Tư Mã Ý như Tiêu Hà, người được ca tụng về những góp phần lặng lẽ đàng sau trận chi phí.[5] Ngay sau thời điểm về bên, Tào Phi một lần tiếp nữa Đánh Giá cao Tư Mã Ý, trình bày "Khi tao đang được ở phía Đông, ông đang được ở lại kinh thành đảm bảo nó ngăn chặn ngôi nhà Thục ở phía Tây. Khi tao trở về phía Tây tiến công Thục, tao tiếp tục lại nhằm ông ở lại ngăn chặn ngôi nhà Ngô ở phía Đông."[7] Tư Mã Ý nhanh gọn lẹ được thăng chức Lục Thượng thư sự (録尚書事) (người hàng đầu những quan tiền thượng thư), ở thời khắc ấy đem quyền lực tối cao thực tiễn và trách cứ nhiệm như Thừa tướng mạo.

Thời Tào Duệ[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 226, khi Tào Phi đang được ngay gần bị tiêu diệt, ông phó thác người kế tiếp vị là Tào Duệ mang lại Tư Mã Ý, Tào Chân, và Trần Quần. Khi Tào Duệ phát triển thành Ngụy Minh Đế, ông vô cùng tin cậy tưởng Tư Mã Ý và phong mang lại Tư Mã Ý chức Phiêu kỵ Đại tướng mạo quân (驃騎大將軍)[8] bắt quyền trấn áp quân team bên trên Dự châu và Kinh châu (督荊豫二州諸軍事) vùng biên thuỳ thân mật Ngụy và Ngô nhằm ngăn chặn những lực lượng của Tôn Quyền.

Trận Tân Thành[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 220, khi Mạnh Đạt đầu sản phẩm Ngụy và được Tào Phi tin tưởng giao phó chức vận hành Tân Thành. Tư Mã Ý ko tin cậy ông tao và can con gián Tào Phi chớ trọng dụng Đạt, tuy nhiên chủ kiến ko được nghe.[6] Năm 227, Mạnh Đạt chính thức những cuộc thương lượng với Ngô và Thục, hứa hứa tiếp tục con quay quý phái chống Ngụy khi đem thời cơ. Tuy nhiên, ông đang được lưỡng lự trước những điều thúc dục của Gia Cát Lượng, và Gia Cát Lượng đang được buộc ông tao cần hành vi bằng phương pháp bật mý ý ham muốn làm mưa làm gió của Mạnh Đạt mang lại Thân Nghi, người đang được nạm quyền ở Ngụy Hưng (魏興). Khi Mạnh Đạt biết thủ đoạn đã trở nên lộ, ông tao chính thức chiêu tập dượt binh mã nhằm hành vi.[9]

Sợ Mạnh Đạt cất binh tức thì, Tư Mã Ý gửi mang lại ông tao một bức thư nói:

"Trước cơ, ông sản phẩm Ngụy và được phó thác đảm bảo biên thuỳ chống Thục. Người Thục xuẩn ngốc và vẫn ghét bỏ ông vì thế ko Chịu theo gót hùn Quan Vũ. Khổng Minh cũng vậy, và ông tao đang được mò mẫm cơ hội chi khử ông. Có lẽ ông cũng nhận định rằng, tin cậy ông sẵn sàng làm mưa làm gió chỉ là 1 trong những thủ đoạn của Lượng thôi."[10]

Mạnh Đạt phát âm thư nhận định rằng bản thân không thể gian nguy gì nữa, và ko lập cập sẵn sàng. Ông tin cậy rằng Tư Mã Ý, đang được cần trấn lưu giữ vùng biên thuỳ thân mật Ngụy và Thục, cần tổn thất mỗi tháng nhằm về gặp gỡ Tào Phi van nài quân rồi mới nhất cho tới Tân Thành được. Tuy nhiên, Tư Mã Ý tức thì tức thời lên lối cho tới Tân Thành nhập 8 ngày, nhanh gọn lẹ vượt qua Mạnh Đạt còn còn chưa kịp sẵn sàng, và giết mổ ông tao. Hành động này góp phần thẳng nhập thành công xuất sắc của Trận Nhai Đình khiến cho Tư Mã Ý càng có tiếng.

Chống Gia Cát Lượng[sửa | sửa mã nguồn]

Đại tư mã Tào Chân, người từng lãnh đạo cuộc phòng thủ ngăn chặn những cuộc Bắc trị của Gia Cát Lượng bị tiêu diệt năm 231, Tư Mã Ý lên thay cho chức và thứ tự trước tiên đương đầu với những lực lượng của Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý lưu giữ quân bốt trú, kế hoạch của ông là đợi mang lại quân Thục cần gặp gỡ trở ngại vì thế việc tiếp tế quân bổng. Ông rời giao đấu với quân Thục vào cụ thể từng trường hợp, và bị những tướng mạo bên dưới quyền chế nhạo, chúng ta nhận định rằng ông là hero nhút nhát.[11] Khi ko thể chống thủ mãi, ông đành cần cho những tướng mạo tiến công những địa điểm của quân Thục, tuy nhiên chúng ta bị tiến công bại nặng trĩu và tổn thất 3000 quân, 500 cỗ giáp và 3000 nỏ.[12] Khi sau cuối Gia Cát Lượng cần thoái lui, Tư Mã Ý mệnh lệnh mang lại Trương Cáp xua theo gót, Trương Cáp bị phục kích và bị giết mổ, việc này nổi lên 2 nghi kị vấn:

Xem thêm: Địa chỉ bán giày Converse đẹp, bền và giá rẻ nhất hiện nay

 • Tư Mã Ý mặc dù biết Gia Cát Lượng tiếp tục phục kích tuy nhiên vì thế công ty trương ham muốn chi khử Trương Cáp nên đang được mượn đao giết mổ người.
 • Tư Mã Ý đang được thực sự bị trúng kế tiếp của Gia Cát Lượng nên khiến cho Trương Cáp bị giết mổ.

Nguỵ lược viết: Quân Lượng tháo lui về, Tư Mã Ý sai Cáp xua theo gót, Cáp nói: "Quân pháp dạy dỗ, vây trở thành vớ cần hé lối bay mang lại giặc, quân thù chạy đừng nên xua theo". Ý ko nghe. Cáp cùng bất đắc dĩ, cần tiến thủ binh. Vì quân Thục sắp xếp phục kích bên trên núi cao, cung nỏ phun loạn xị, Cáp bị trúng thương hiệu nhập bắp đùi."

Tuy nhiên, những ngôi nhà sử học tập không giống lại sở hữu chủ kiến rằng việc Trương Cáp xua theo gót Gia Cát Lượng và bị phục kích tử trận ở Kiếm Các là vì chủ yếu công ty ý của Trương Cáp chứ không cần cần bởi công ty ý của Tư Mã Ý.

Trận tiến công loại song thân Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng ra mắt năm 234. Tư Mã Ý một lần tiếp nữa hiểu được yếu tố của quân Thục đó là tiếp bổng, và đi ra mệnh lệnh mang lại Tư Mã Chiêu lưu giữ quân chống thủ đợi quân thù mệt rũ rời. Hai lực lượng đang được đối đầu bên trên đồng bởi Ngũ Trượng. Dù rất nhiều lần bị Gia Cát Lượng khiêu chiến, Tư Mã Ý ko mang lại quân tiến công. Để khích động Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng gửi mang lại Ý ăn mặc quần áo phụ nữ tất nhiên bức thư "`Trọng Đạt chui chui nhập trở thành ko giám đi ra nghênh chiến, thì đem không giống chi phụ nữ, nếu như muốn xưng danh là kẻ quân tử và còn biết liêm sĩ, thì nên ra phía bên ngoài trở thành đọ tài cao thấp, nếu như không thì nên khoác cỗ ăn mặc quần áo này vào`". Các tướng mạo Ngụy tức điên ham muốn đi ra tiến công. Để dụ dỗ dành riêng những tướng soái, Tư Mã Ý viết lách thư mang lại nhà vua Tào Duệ van nài đi ra tiến công. Tào Duệ biết ý của Tư Mã Ý không thích tiến công, nên mang lại Tân Tì đi ra khuyên nhủ sĩ đảm bảo chất lượng lưu giữ điềm đạm.[13] Tư Mã Ý dành được mệnh lệnh của nhà vua, vậy nên cứ đóng góp chặt cửa ngõ trở thành ko đi ra. Gia Cát Lượng lại gửi một sứ fake cho tới khiêu chiến. Tư Mã Ý ko bàn luận việc quân nhưng mà chỉ căn vặn việc làm của Gia Cát Lượng. Sứ fake đáp Gia Cát Lượng đích thân mật quản lý điều hành toàn bộ việc làm rộng lớn nhỏ nhập quân, từ các việc giải pháp cho tới việc thức ăn của sĩ đảm bảo chất lượng, tuy nhiên phiên bản thân mật Lượng lại ăn vô cùng không nhiều. Tư Mã Ý tiếp sau đó đang được trình bày với nằm trong hạ rằng Gia Cát Lượng ko thể sinh sống lâu.[14]

Sau cơ Gia Cát Lượng lao lực nhưng mà bị tiêu diệt, quân Thục lặng lẽ rút quân tuy nhiên lưu giữ kín việc ko vạc tang. Tư Mã Ý, được dân khu vực tin báo Lượng đang được bị tiêu diệt ngay tắp lự xua quân truy kích. Tuy nhiên tướng mạo Thục là Khương Duy và Dương Nghi mang lại trở lại fake cơ hội như ham muốn tiến công. Tư Mã Ý thấy vậy hoảng rằng Gia Cát Lượng chỉ fake bị tiêu diệt ngay tắp lự mang lại tháo lui quân. Việc Tư Mã Ý còn sinh sống cần quăng quật chạy trước một Gia Cát Lượng đang được bị tiêu diệt khiến cho người lúc ấy đem câu nói: "Gia Cát bị tiêu diệt cũng xua được Trọng Đạt sống" (死諸葛嚇走活仲達). Khi Tư Mã Ý biết việc này, ông mỉm cười và nói: "Ta hoàn toàn có thể chiến tranh với những người sinh sống, chứ không cần cần người bị tiêu diệt."[15]

Chiến dịch tiến công Công Tôn Uyên[sửa | sửa mã nguồn]

Sau khi Vô Khâu Kiệm ko thể vượt qua những lực lượng của Công Tôn Uyên ở Liêu Đông, và Công Tôn Uyên đang được tự động phong thực hiện Yên Vương, Tào Duệ trao mang lại Tư Mã Ý trọng trách tiến công Công Tôn Uyên. Tư Mã Ý nhì thứ tự vượt qua Công Tôn Uyên bên trên mặt trận, và buộc ông tao cần thoái lui về Tương Bình (襄平), và sẵn sàng vây hãm. Trời đột ngột sụp đổ mưa rộng lớn khiến cho trận chiến con gián đoạn, tuy nhiên ngay lúc mưa tạnh, Tư Mã Ý tung đi ra một cuộc tiến công tổng lực. Công Tôn Uyên và những con cái bị giết mổ khi chạy trốn.[16]

Binh phát triển thành khử Tào Sảng[sửa | sửa mã nguồn]

Khi Tào Duệ chuẩn bị bị tiêu diệt, ông ngờ vực Tư Mã Ý, và bố trí plan gạt Tư Mã Ý thoát ra khỏi triều đình của những người kế tiếp vị là Tào Phương.[17] Ông ham muốn phó thác Tào Phương cho những người chú là Tào Vũ (曹宇) với chức nhiếp chủ yếu, cùng theo với Hạ Hầu Hiến (夏侯獻), Tào Sảng, Tào Triệu (曹肇), và Tần Lãng (秦朗). Tuy nhiên, nhì vị quan tiền được ông tin cậy tưởng là Lưu Phóng (劉放) và Tôn Tư (孫資) ko thân mật thiết với Hạ Hầu và Tào Triệu hoảng hãi về sự được phong thực hiện những quan tiền nhiếp chủ yếu, và mò mẫm cơ hội thuyết phục ông đem Tào Sảng (là người chúng ta thân mật thiết) nằm trong Tư Mã Ý (khi ấy đang được lãnh đạo quân bên trên Cấp huyện(汲縣, nằm trong Tân Hương, Hà Nam ngày này, và là kẻ Lưu Phóng nằm trong Tôn Tư thân mật thiết)[18] thực hiện nhiếp chủ yếu thay cho thế. Tào Vũ, Tào Triệu và Tần Lãng bị gạt ngoài plan.

Ban đầu, Tào Sảng và Tư Mã Ý nằm trong share quyền lực tối cao, tuy nhiên Tào Sảng nhanh gọn lẹ người sử dụng một trong những thủ đoạn chủ yếu trị nhằm tôn vinh Tư Mã Ý với những chức vụ như Đại Thái phó trong những lúc gạt quăng quật quyền lực tối cao thực sự ngoài tay ông tao. Tào Sảng tiếp sau đó thể hiện từng ra quyết định cần thiết và ko cần thiết căn vặn chủ kiến Tư Mã Ý. Nhanh chóng, vây cánh của Tào Sảng bao gồm Đặng Dương (鄧颺), Lý Thắng (李勝), Hà Yến (何晏), và Đinh Mật (丁謐),[19] những người dân được nghe biết về tài năng tuy nhiên thiếu thốn khéo léo, được giao phó những địa điểm quyền lực tối cao, và chúng ta trục xuất từng vị quan tiền ko nằm trong phe phái với bản thân ngoài triều đình.[20] Tư Mã Ý vẫn được bắt quyền lãnh đạo quân team (cả việc vượt qua cuộc tiến công rộng lớn của Đông Ngô năm 241), tuy nhiên không tồn tại quyền lực tối cao nhập triều đình.[21]

Năm 244, Tào Sảng mong muốn đem khét tiếng quân sự chiến lược của riêng rẽ bản thân, tung đi ra một cuộc tiến công rộng lớn nhập thành phố Hồ Chí Minh biên thuỳ rộng lớn của Thục Hán ở Hán Trung (Hán Trung, Tứ Xuyên ngày nay), nhưng mà ko sẵn sàng kỹ lưỡng về phục vụ hầu cần. Hai mặt mũi ở thế giằng teo, tuy nhiên sau thời điểm những lực lượng Tào Ngụy không còn hoa màu, Tào Sảng buộc cần thoái lui với tổn thất rộng lớn về nhân mạng.[22] Tuy nhiên, mặc dù bại trận, Tào Sảng vẫn bắt thực quyền. Năm 247, Tư Mã Ý ngán chán nản với thực trạng hữu danh vô thực của tớ, cáo tức van nài về vườn. Tào Sảng phái Lý Thắng cho tới tìm hiểu la đem cần Tư Mã Ý tức thiệt hay là không, Tư Mã Ý đóng góp fake và lừa được Lý Thắng.[23]

Năm 249, Tư Mã Ý đi ra tay. Khi Tào Phương và Tào Sảng ở bên phía ngoài thủ đô nhằm cho tới thăm hỏi mộ Tào Duệ thì Tư Mã Ý, với việc trợ hùn của một trong những vị quan tiền chống Tào Sảng, tuyên thân phụ dành được khẩu lệnh kể từ Quách thái hậu (vợ Minh Đế Tào Duệ), đóng góp toàn bộ những cổng trở thành Lạc Dương và gửi một thông tin cho tới Tào Phương, kết tội Tào Sảng kìm chế và lũng đoạn triều đình và đòi hỏi Tào Sảng nằm trong đồng đội của ông tao cần bị miễn nhiệm. Tào Sảng hoảng hoảng ko biết cần thực hiện thế này, thậm chí là khi đang được cố vấn là Hoàn Phạm khêu gợi ý đem Tào Phương chạy cho tới kinh thành không giống ở Hứa Xương nhằm vạc hịch gọi quân những trấn về ngăn chặn Tư Mã Ý, Tào Sảng chọn lựa cách đầu sản phẩm với lời hứa hẹn của Tư Mã Ý rằng tiếp tục mang lại ông tao tích lại từng chức vụ. Tuy nhiên, Tư Mã Ý nhanh gọn lẹ nuốt điều và hành quyết Tào Sảng nằm trong toàn bộ phe phái nằm trong chúng ta sản phẩm của mình vì thế tội phản bội.[24]

Sau khi cướp quyền, Tư Mã Ý cảnh giác gạt quăng quật toàn bộ ông tơ rình rập đe dọa tiềm ẩn với quyền lực tối cao của tớ. Ông nhanh gọn lẹ tiến hành ý định cướp đoạt bằng phương pháp buộc Tào Phương trao mang lại ông cửu tích - một tín hiệu thoán đoạt - và sau này lại kể từ chối. Vị vua 18 tuổi tác Tào Phương không thể chút quyền lực tối cao này. Tuy nhiên, Tư Mã Ý đang được hàng phục lấy được lòng dân khi chi khử biểu hiện tham lam nhũng và sự quan tiền liêu thời Tào Sảng, thăng chức mang lại một trong những vị quan tiền thanh liêm.

Sau vấn đề này, Tư Mã Ý được thăng Thừa tướng mạo, tiến thủ tước đoạt An Bình quận công (安平郡公), nhập triều ko gọi thương hiệu. Thế tuy nhiên Tư Mã Ý vờ vịt khiêm nhượng,[8] chỉ nhận Thái phó, tước đoạt Vũ Dương hầu (舞陽侯). Sử sách gọi là Cao Bình Lăng chi biến (高平陵之變) hoặc Chính Thủy chi biến (正始之變).

Dẹp Vương Lăng[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 249, vị tướng mạo nhiều quyền lực tối cao Vương Lăng (王淩), người bắt trách cứ nhiệm lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch Thọ Xuân (壽春, Lục An, An Huy ngày nay) thủ đoạn nổi dậy ngăn chặn quyền lực tối cao của Tư Mã Ý, nằm trong với việc giúp sức của Sở vương vãi Tào Bưu (曹彪) và cũng là 1 trong những đàn ông của Tào Tháo (người được ý định tiếp tục lên thay cho Tào Phương).

Năm 251, Vương Lăng đang được sẵn sàng tiến hành plan thì bị nhì vị quan tiền bên dưới quyền là Hoàng Hoa (黃華) và Dương Hoằng (楊弘) phản bội bật mý mang lại Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nhanh gọn lẹ tiến thủ quân về phía tấp nập trước lúc Vương kịp sẵn sàng và hứa tiếp tục thả mang lại ông tao. Vương Lăng biết bản thân ko thể ngăn chặn và đầu sản phẩm, tuy nhiên một lần tiếp nữa Tư Mã Ý nuốt điều buộc Vương Lăng và Tào Bưu cần tự động sát. Tất cả mái ấm gia đình Vương Lăng na ná mái ấm gia đình những người dân nằm trong phe phái của ông đều bị giết mổ.

Sau khi mái ấm gia đình tôi đã trấn áp được nước Ngụy, Tư Mã Ý khuất ngày 7 mon 9 năm cơ, hưởng trọn lâu 73 tuổi tác. Thụy hiệu là Văn Trinh (文贞), sau cải Văn Tuyên (文宣), táng ở Thủ Dương tô (首陽山)(Tức bên dưới chân núi kiến thiết Thủ Dương Lăng của Tào Phi. Con trai ông là Tư Mã Sư lên thay cho quyền chấp chủ yếu Tào Ngụy.

Di sản[sửa | sửa mã nguồn]

Trương Đễ, quá tướng mạo Đông Ngô thời Tam quốc, Đánh Giá ngôi nhà Tào Ngụy ko lấy được lòng dân, chúng ta Tư Mã đang được quá cơ sẵn sàng việc giành ngôi kể từ lâu[25]:

Tào Tháo dẫu công quấn Trung Hạ, uy chấn tứ hải, (nhưng) yêu chuộng quyền thuật, chinh trị ko thôi, dân hoảng oách nhưng mà ko lưu giữ đức vậy. Phi, Duệ nối ngôi, còn tàn ngược rộng lớn, nhập xây cung thất, ngoài hoảng hùng hào, tấp nập tây rong ruổi, ko năm này yên; chúng ta khiến cho phật lòng dân, đang được nhiều ngày rồi. Cha con cái Tư Mã Ý kể từ khi bắt quyền, rất nhiều lần lập công, dẹp quăng quật khắt khe nhưng mà công bố ơn huệ, vì thế chúng ta chước vật thực hiện chúa nhưng mà cứu vớt chữa trị căn bệnh dịch ấy, lòng dân theo gót về, đã và đang lâu rồi. Bởi thế Hoài Nam thân phụ thứ tự loàn, nhưng mà phúc tâm ko rối; chết choc của Tào Mao, tứ phương chẳng động... Gốc rễ của mình vững chãi rồi, gian dối kế tiếp đang được lập rồi.

Sau khi Nhà Đông Hán sụp sụp đổ, niềm tin cậy của người xem chính thức thay cho thay đổi rằng quyền kế tiếp tục Nhà Hán đang được gửi quý phái ngôi nhà Thục Hán. Trước cơ, Tư Mã Ý được xem là hero được ca tụng nhập Tấn thư và bên trên thực tiễn đang được sùng bái. Sau cơ, Tư Mã Ý chính thức tổn thất thanh danh, một ý kiến được ghi lại nhập cuốn đái thuyết truyền thống Tam quốc thao diễn nghĩa. Trong đái thuyết này, Tư Mã Ý được tự khắc họa là 1 trong những hero vô cùng tham lam vọng, xảo trá, ko thật thà, chỉ đáp ứng quyền lợi dòng tộc và nhằm lại di tích nhằm những con cái cướp quyền lực tối cao về mang lại mái ấm gia đình. Về mặt mũi lịch sử dân tộc, nhiều điều bình hoặc xích míc hoặc giản dị và đơn giản ko tồn bên trên và nhường nhịn như được lấy kể từ những điểm sáng tưởng tượng của La Quán Trung hoặc kể từ những mẩu truyện dân gian dối đang được giữ lại trải qua nhiều mới.

Bởi những góp phần của Tư Mã Ý mang lại ngôi nhà Tào Ngụy là đáng chú ý, cuộc bàn bạc về di tích của ông nằm ở vị trí việc đâu là mô tơ hành vi của ông. Một cuộc bàn bạc đang được kéo dãn dài đến tới ngày này và nhường nhịn như sẽ không còn khi nào dứt, về sự Tư Mã Ý đem ý hùn Tào Ngụy như Hoắc Quang đã từng thời ngôi nhà Hán, hoặc ông hành vi là vì thế tham lam vọng giành ngôi, như ngôi nhà Tân đem thời hạn tồn bên trên cộc ngủi của Vương Mãng. Tuy nhiên, ông đang được bị tiêu diệt chỉ vài ba năm sau thời điểm giành lại quyền lực tối cao kể từ Tào Sảng, ko nhằm lại câu vấn đáp rõ rệt về những ý muốn của ông cho những mới sau.

Về sau, đàn ông ông Tư Mã Chiêu được phong Tấn vương vãi, ông được đàn ông truy tôn thực hiện Tấn Tuyên Vương (晋宣王). Đến khi con cháu nội ông là Tư Mã Viêm lập đi ra ngôi nhà Tấn, Tư Mã Ý được truy tôn thực hiện Cao Tổ Tuyên Hoàng Đế (高祖宣皇帝).

Truyền thuyết[sửa | sửa mã nguồn]

Một truyền thuyết về Tư Mã Ý bảo rằng ông hoàn toàn có thể xoay đầu 180° bên trên cổ để xem về phí a đằng sau nhưng mà ko cần thiết con quay người. Đặc đặc điểm đó sẽ là tương tự như con cái chim cú.[26] Truyền thuyết cũng bảo rằng khi Tào Tháo nghe được về sự này và ham muốn tự động bản thân kiểm tra. Tào Tháo cho tới phí a đằng sau Tư Mã Ý và gọi thương hiệu ông, và trái ngược thực đầu ông con quay được xung xung quanh.

Xem thêm: liu grace là ai

Theo Tấn thư, khi Tào Tháo biết việc này ông vô cùng thận trọng với Tư Mã Ý, trình bày rằng:

"Người này ẩn giấu quanh tham lam vọng vĩ đại lớn".

Tào Phi trong tương lai cũng đều có phán xét tương tự:

"Người này hoàn toàn có thể không những đem ý muốn giản dị và đơn giản là 1 trong những thủ túc".

Trong trò đùa hiện nay đại[sửa | sửa mã nguồn]

Tư Mã Ý xuất hiện nay nhập loạt trò đùa Dynasty Warriors của Koei, lần thứ nhất ông xuất hiện nay ở Dynasty Warriors 2. Tư Mã Ý được thể hiện nay như 1 người xảo quyệt, tàn nhẫn và đặc trưng kiêu ngạo với từng thắng lợi. Trong trong cả trò đùa phe đối lập của ông là Gia Cát Lượng cho đến khi ông này bị tiêu diệt ở cao nguyên trung bộ Ngũ Trượng, tỉnh Thiểm Tây. Trong Dynasty Warriors 6 ông dường như ngoài tương đối không giống thay cho cái quạt lông bởi vuốt. Trong Dynasty Warriors 7, ông quay về dùng nạm Quạt lông mang tên "Fenghuang Wing" và là chỉ dẫn của nước Tấn (Jin) - một nước mới nhất của trò đùa.

Gia đình[sửa | sửa mã nguồn]

Tổ tiên[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tư Mã Tích (司馬錫) (tổ tiên xa).
 • Tư Mã Ngang (司馬卬) (Tần mạt Ân vương vãi (秦末殷王), tổ đời 12).
 • Tư Mã Quân (司馬鈞) (kị).
 • Tư Mã Lượng (司馬量) (cụ).
 • Tư Mã Tuấn (司馬儁) (ông).
 • Tư Mã Phòng (司馬防) (cha).

Anh em[sửa | sửa mã nguồn]

 • Anh trai: Tư Mã Lãng (司馬朗), tự động Bá Đạt (伯達).
 • Em trai: Tư Mã Phu (司馬孚), tự động Thúc Đạt (叔達).
 • Em trai: Tư Mã Quỳ (司馬馗), tự động Quý Đạt (季達). Thân phụ của Tư Mã Việt
 • Em trai: Tư Mã Tuân (司馬恂), tự động Hiển Đạt (顯達).
 • Em trai: Tư Mã Tiến (司馬進), tự động Huệ Đạt (惠達).
 • Em trai: Tư Mã Thông (司馬通), tự động Nhã Đạt (雅達).
 • Em trai: Tư Mã Mẫn (司馬敏), tự động Ấu Đạt (幼達).

Phu nhân[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trương Xuân Hoa, trong tương lai được bịa đặt thụy hiệu là Tuyên Mục Hoàng hậu (宣穆皇后).
 • Phục phu nhân (伏夫人).
 • Trương phu nhân (張夫人).
 • Bách phu nhân (柏夫人).

Hậu duệ trực tiếp[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tư Mã Sư (司馬師), tự động Tử Nguyên (子元), mẹ: Tuyên Mục Hoàng hậu. Được Tấn Vũ Đế truy tặng Thế Tông Cảnh hoàng đế (世宗景皇帝).
 • Tư Mã Chiêu (司馬昭), tự động Tử Thượng (子上), mẹ: Tuyên Mục Hoàng hậu. Sinh Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm, truy tặng Thái Tổ Văn hoàng đế (太祖文皇帝).
 • Tư Mã Cán (司馬幹), tự động Tử Lương (子良), mẹ: Tuyên Mục Hoàng hậu. Truy tặng Bình Nguyên vương (平原王).
 • Tư Mã Lượng (司馬亮), tự động Tử Dực (子翼), mẹ: Phục phu nhân, tước đoạt Nhữ Nam vương (汝南王), sau nhập cuộc Loạn chén bát vương vãi.
 • Tư Mã Trụ (司馬伷), tự động Tử Tương (子將), mẹ: Phục phu nhân, tước đoạt Lang Tà vương (琅邪王), tổ phụ của Tấn Nguyên Đế.
 • Tư Mã Kinh (司馬京), tự động Tử Tá (子佐), mẹ: Phục phu nhân, tổn thất sớm, tước đoạt Thanh Huệ đình hầu (清惠亭侯).
 • Tư Mã Tuấn (司馬駿), tự động Tử Tang (子臧), mẹ: Phục phu nhân, tước đoạt Phù Phong Vũ vương (扶風武王).
 • Tư Mã Dung (司馬肜), tự động Tử Huy (子徽), mẹ: Trương phu nhân, tước đoạt Lương vương (梁王).
 • Tư Mã Luân (司馬倫), tự động Tử Di (子彝), mẹ: Bách phu nhân, tước đoạt Lang Tà quận vương (琅邪郡王). Sau nhập cuộc loàn chén bát vương vãi, cướp ngôi con cháu là Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung, là nhà vua loại 3 ngôi nhà Tây Tấn.
 • Nam Dương công chúa (南陽公主), mẹ: Tuyên Mục Hoàng hậu.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Gia Cát Lượng
 • Tư Mã Chiêu
 • Tư Mã Sư
 • Tư Mã Viêm

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Sakaguchi 2005:158
 2. ^ ibid.
 3. ^ a b Tấn thư, quyển 1.
 4. ^ Ngụy lược
 5. ^ a b Tấn thư, quyển 1
 6. ^ a b Sakaguchi 2005:160
 7. ^ ibid.
 8. ^ a b Watanabe 2006:283
 9. ^ ibid.
 10. ^ ibid.
 11. ^ Sakaguchi 2005:161
 12. ^ Thục Chí, Gia Cát Lượng truyện.
 13. ^ Watanabe 2006:270
 14. ^ Watanabe 2006:272
 15. ^ Watanabe 2006:276, Sakaguchi 2005:161
 16. ^ Watanabe 2006:278
 17. ^ Sakaguchi 2005:204
 18. ^ ibid.
 19. ^ Watanabe 2006:280, Sakaguchi 2005:162
 20. ^ Sakaguchi 2005:50
 21. ^ ibid.
 22. ^ Sakamoto 2005:51
 23. ^ Watanabe 2006:281
 24. ^ Sakamoto 2005:162, Watanabe 2006:282
 25. ^ Tư trị thông giám. NXB Văn học tập. Tập 5 - Ngụy kỷ, quyển 10, trang 338-339
 26. ^ Tam Quốc bình giảng - Nguyễn Tử Quang, Nhà xuất phiên bản Tổng hợp ý An Giang, 1988

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Phòng Huyền Linh, Tấn thư quyển 1.
 • Ngư Hoạn, Ngụy lược.
 • La Quán Trung, Tam quốc thao diễn nghĩa.
 • Sakaguchi, Wazumi (ed.) (2005) 坂口和澄・著 Seishi Sangokushi Gunyu Meimeiden 『正史三國志群雄銘銘傳』 Kojinsha:Tokyo.
 • Watanabe, Seiichi (ed.) (2006) 渡辺精一・監修 Moichidomanabitai Sangokushi 『もう一度学びたい 三国志』 Seitosha:Tokyo.