ai tiếng anh là gì

Bản dịch

Ai tiếp tục thông tin cho tới tôi biết __________?

expand_more Who will let mạ know ______________ ?

Bạn đang xem: ai tiếng anh là gì

Ai nhưng mà chất lượng thế? Chúc mừng các bạn tiếp tục triển khai xong chất lượng bài bác đua nhé!

Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!

Tại phía trên ai là kẻ chịu đựng trách móc nhiệm?

Who is in charge here?

Ví dụ về phong thái dùng

Ai nhưng mà chất lượng thế? Chúc mừng các bạn tiếp tục triển khai xong chất lượng bài bác đua nhé!

Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!

Ai sinh sống tại tầng trên/ tầng dưới/ mặt mày cạnh?

Who lives upstairs/downstairs/next door?

Ai tiếp tục thông tin cho tới tôi biết __________?

Who will let mạ know ______________ ?

ai từng bị sát sợ hãi ở phía trên chưa?

Has anyone ever been murdered here?

ai cho tới dò la hoặc nhắn tin nhắn cho tới tôi không?

Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...

It is a well-known fact that…

đau đớn buồn khổ sở vì thế sự tắt hơi của ai

ở lại nhằm sát cánh đồng hành nằm trong ai cho tới ngoài cô đơn

Ở phía trên ai là kẻ chịu đựng trách móc nhiệm?

Xem thêm: Cách tắm trắng tại nhà hiệu quả bằng nguyên liệu có sẵn

cập nhật vấn đề về ai hoặc kiểu mẫu gì

cập nhật vấn đề về ai hoặc kiểu mẫu gì

gặp và thích nghi kể từ từ với ai

to make sb's acquaintance

lừa phỉnh nhằm lấy vật gì của ai

bán banh mặt hàng cho tới ai

to make the first sale of the day

trả chất vấn ai nhằm dò la hiểu về một vấn đề

biết được ai đang được ko phát biểu thật

luôn thực hiện ưng ý ai nhằm tiến bộ thân

chúc mừng ai về sự gì

to congratulate sb on sth

làm ai vô nằm trong bất ngờ

to phối one's back on heels

chọc giỡn ai vì thế một trò đùa

Ví dụ về đơn ngữ

It is even more tragic that other world leaders who witness repression pretend it is not happening, or is exaggerated.

His death is a tragic loss vĩ đại the community, vĩ đại his friends and vĩ đại his family.

Xem thêm: con người đầu tiên trên trái đất là ai

The novel has a tragic kết thúc for all its characters.

There is an unusual ending vĩ đại this tragic day.

His massive pieces have a bewitching character, halfway between the comic and the tragic.