bộ trưởng bộ công an là ai

Bộ trưởng Sở Công an
Việt Nam

Biểu trưng Công an quần chúng Việt Nam

Cờ Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam

Bạn đang xem: bộ trưởng bộ công an là ai

Đương nhiệm
Đại tướng tá Tô Lâm

từ 08 tháng bốn năm 2016

Bộ Công an
Chức vụBộ trưởng
(thông dụng)
Đồng chí Sở trưởng (Đảng viên Cộng sản Việt Nam)
Thành viên củaBộ Chính trị
Ban Chỉ đạo cải tân Tư pháp Trung ương
Hội đồng Quốc chống và An ninh
Chính phủ Việt Nam
Bộ Công an
Đảng ủy Công an Trung ương
Báo cáo tớiThủ tướng tá Việt Nam
Trụ sởSố 47, Phạm Văn Đồng, Hà Nội
Bổ nhiệm bởiChủ tịch nước Việt Nam
theo sự đề cử của Thủ tướng tá Chính phủ
Nhiệm kỳ5 năm (có thể tái ngắt nhiệm)
Thành lập19/08/1945
Websitemps.gov.vn

Bộ trưởng Sở Công an nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam gọi tắt là Bộ trưởng Sở Công an, là member chính phủ nước nhà nước Việt Nam hàng đầu Sở Công an. Sở trưởng Sở Công an là Ủy viên Sở Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc chống và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cơ hội Tư pháp Trung ương, mặt khác là Tắc thư Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là 1 trong mỗi chuyên dụng cho cần thiết nhất nhập khối hệ thống chủ yếu trị nước Việt Nam.

Bộ trưởng Sở Công an lúc bấy giờ là Đại tướng tá Tô Lâm. Ông tuyên thệ nhậm chức Sở trưởng trước Quốc hội nước Việt Nam ngày 8 tháng bốn năm năm nhâm thìn.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngay sau thời điểm Cách mạng mon 8 nổ rời khỏi, những chỉ huy Việt Minh đang được mang đến xây dựng nhiều đơn vị chức năng công an ở những khu vực để lưu lại gìn trật tự động bên trên hạ tầng những team tự động vệ của Việt Minh. Tuy nhiên, lực lượng này chưa xuất hiện tên thường gọi chung: ở Bắc Sở mang tên là Sở Liêm phóng, ở Trung Sở là Sở trinh thám và ở Nam Sở là Quốc gia tự động vệ cuộc. Mãi cho tới đầu năm mới 1946, theo đuổi Sắc mệnh lệnh số 23/SL ngày 21 mon hai năm 1946 của Chủ tịch Xì Gòn, những đơn vị chức năng công an này được thống nhất bên dưới tên thường gọi nước Việt Nam Công an vụ, bịa đặt bên dưới quyền vận hành của Sở Nội vụ. Theo Sắc mệnh lệnh này, "Việt Nam Công an vụ tiếp tục vì thế một ông Giám đốc tinh chỉnh, bên dưới quyền lãnh đạo thẳng của Sở Nội vụ. Ông Giám đốc hoàn toàn có thể mang 1 Phó Giám đốc canh ty việc. Những chức chánh, phó Giám đốc nước Việt Nam Công an vụ tiếp tục vì thế Sắc mệnh lệnh của Chủ tịch nhà nước nước Việt Nam chỉ định theo đuổi lời nói kiến nghị của Sở trưởng Sở Nội vụ".[1] Chỉ một ngày sau, ông Nguyễn Dương được chỉ định nhập chuyên dụng cho hàng đầu ngành Công an nước Việt Nam với chuyên dụng cho Giám đốc nước Việt Nam Công an vụ.[2]
 • Ngày 18 tháng bốn năm 1946, Sở trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đã ký kết Nghị ấn định 121–NV/NĐ, quy ấn định tổ chức triển khai ngành Công an vụ trở thành 3 cấp:
 1. Cấp TW gọi là Nha Công an Việt Nam
 2. Cấp kỳ mang tên gọi là Sở Công an Kỳ
 3. Cấp tỉnh mang tên gọi là Ty Công an Tỉnh
 • Cũng theo đuổi Nghị ấn định bên trên, "Cơ quan tiền công an TW bịa đặt bên dưới quyền tinh chỉnh thẳng của ông Tổng giám đốc nước Việt Nam công an vụ.". Giúp việc mang đến Tổng giám đốc nước Việt Nam công an vụ là 1 phó tổng giám đốc.[3] Ngày 2 mon 5 năm 1946, ông Lê Giản được chỉ định thực hiện phó tổng giám đốc nước Việt Nam Công an vụ.[4].
 • Ngày 8 mon 6 năm 1946, Chủ tịch Xì Gòn ký Sắc mệnh lệnh 100/SL thuận tình mang đến ông Nguyễn Dương từ nhiệm Giám đốc nước Việt Nam Công an vụ và cử ông Lê Giản lên thay cho.[5]. Do biểu hiện cuộc chiến tranh, nhu yếu kiểm soát và điều chỉnh tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai theo phía tinh nghịch gọn gàng máy bộ nhằm đáp ứng tính cơ động gọn gàng nhẹ nhàng, ngày 5 tháng bốn năm 1948, Sở trưởng Nội vụ Phan Kế Toại ký Nghị ấn định số 291/NĐ tổ chức triển khai lại máy bộ ngành Công an[6]. Theo ê Nha Công an nước Việt Nam thay tên trở thành Nha Công an Trung ương. Tên gọi nước Việt Nam Công an vụ và tổ chức triển khai Sở Công an Kỳ không hề dùng. Người hàng đầu ngành Công an bấy giờ là ông Lê Giản với chức vụ Giám đốc Nha Công an Trung ương. Ngày 6 mon 9 năm 1952, ông Trần Quốc Hoàn thay cho Lê Giản thực hiện Giám đốc Nha Công an.[7]
 • Ngày 16 mon hai năm 1953, Nha Công an được tăng cấp trở thành Thứ cỗ Công an nằm trong Sở Nội vụ, vì thế một Thủ trưởng, còn gọi Thứ trưởng Thứ cỗ Công an phụ trách[8][9]. Ông Trần Quốc Hoàn lưu giữ chức Thứ trưởng Thứ cỗ Công an. Chỉ 6 mon sau, 27 mon 8 năm 1953, Sở Công an được xây dựng bên trên hạ tầng Thứ cỗ Công an nằm trong Sở Nội vụ, trở nên một cỗ riêng rẽ biệt[10]. Trần Quốc Hoàn trở nên Bộ trưởng Sở Công an trước tiên.
 • Từ năm 1975 cho tới 1998, Sở Công an thống nhất với Sở Nội vụ. Chức vụ Sở trưởng cũng rất được thay đổi trở thành Bộ trưởng Sở Nội vụ. Từ năm 1998, sử dụng lại chức vụ cũ Bộ trưởng Sở Công an.

Chức năng và nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ trưởng là kẻ hàng đầu Sở Công an, phụ trách trước Quốc hội, Chủ tịch nước, nhà nước, Thủ tướng tá nhà nước về toàn cỗ hoạt động và sinh hoạt của Sở Công an và đem trách móc nhiệm:

 • Tổ chức tiến hành những việc làm nằm trong thẩm quyền quy ấn định nhập Hiến pháp, Luật tổ chức triển khai Chính phủ
 • Tổ chức tiến hành những việc làm được Chủ tịch nước, nhà nước, Thủ tướng tá nhà nước phó hoặc ủy quyền
 • Tổ chức tiến hành tác dụng, trọng trách vận hành non nước theo đuổi quy định
 • Tổ chức tiến hành Quy chế tiến hành dân công ty nhập hoạt động và sinh hoạt của cơ quan

Quyền hạn[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ trưởng Sở Công an thẳng xử lý những việc làm ví dụ sau:

 • Quyết ấn định về sự tổ chức triển khai máy bộ, biên chế, cán cỗ, công chức, viên chức, theo đuổi quy định; đưa ra quyết định thừa nhận, mang đến thôi Tập sự Phó Vụ trưởng và cung cấp tương đương;
 • Trình nhà nước về xây dựng, thống nhất, ngừng hoạt động và sinh hoạt, giải thể Tổng viên, Sở Tư mệnh lệnh, Công an tỉnh/ TP.HCM trực nằm trong trung ương;
 • Quyết ấn định xây dựng, ngừng hoạt động và sinh hoạt, giải thể Cục và những yếu tố tương quan cho tới máy bộ, biên chế của Cơ quan tiền nằm trong Sở và đưa ra quyết định về list chỉ định, miễn nhiệm cán cỗ, công chức, viên chức chuồn công tác làm việc nhiệm kỳ bên trên Cơ quan tiền nằm trong Sở theo đuổi quy ấn định của pháp luật;
 • Quyết ấn định phong, thăng, giáng, tước đoạt cấp độ hàm cung cấp tá; chỉ định, miễn nhiệm những chuyên dụng cho Phó Tổng viên trưởng, Phó Tư mệnh lệnh, Phó Chính ủy Sở Tư mệnh lệnh, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và những chuyên dụng cho, chức vụ tương tự, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh/ TP.HCM trực nằm trong TW, Giám đốc, Phó Giám đốc Cảnh sát chống cháy và chữa trị cháy tỉnh, TP.HCM trực nằm trong trung ương; quy ấn định việc phong, thăng những cấp độ hàm, chỉ định những chuyên dụng cho, chức vụ sót lại nhập Công an nhân dân;
 • Quy ấn định giấy tờ thủ tục phong, thăng, giáng, tước đoạt cấp độ hàm sĩ quan tiền cung cấp tá, cung cấp úy và hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ nhập Công an nhân dân
 • Phân công một Thứ trưởng thực hiện Thứ trưởng Thường trực, canh ty Sở trưởng quản lý và điều hành việc làm công cộng của Sở và cắt cử những Thứ trưởng phụ trách móc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc và kiểm soát và điều chỉnh nghành nghề dịch vụ công tác làm việc đang được phân công;
 • Trực tiếp xử lý việc làm đem tính cung cấp bách và cần thiết tuy nhiên nằm trong nghành nghề dịch vụ và đã được cắt cử của một Thứ trưởng, hoặc vì thế Thứ trưởng ê chuồn vắng; đưa ra quyết định những yếu tố còn tồn tại chủ kiến không giống nhau trong số những Thứ trưởng;
 • Định kỳ công ty trì họp với những Thứ trưởng và nếu như xét thấy quan trọng, với Trợ lý Sở trưởng nhằm thống nhất công ty trương, giải pháp chỉ huy quản lý và điều hành việc làm của Bộ;
 • Quyết ấn định nội dung, thời hạn, bộ phận và công ty trì những buổi họp cần thiết của Bộ;
 • Thực hiện nay những trọng trách không giống theo đuổi quy ấn định của pháp lý.

Tiêu chuẩn chỉnh người tìm việc Sở trưởng Sở Công an của Đảng Cộng sản Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Theo Quy ấn định 214-QĐ/TW năm 2020  về khuông tiêu xài chuẩn chỉnh chức vụ, tiêu chuẩn Đánh Giá cán cỗ nằm trong diện Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị, Ban Tắc thư vận hành vì thế Ban Chấp hành Trung ương phát hành, Sở trưởng Sở Công an cần là người:

''Bảo đảm không thiếu những tiêu xài chuẩn chỉnh công cộng của Uỷ viên Sở Chính trị, Ban Tắc thư hoặc Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, mặt khác, cần phải có những phẩm hóa học, năng lực: Có trình độ chuyên môn cao và thông tỏ thâm thúy về vận hành non nước, bắt cứng cáp pháp lý nước Việt Nam, pháp lý và tiền lệ quốc tế. Có năng lượng ví dụ hoá đàng lối, công ty trương, quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước nhằm hoạch ấn định phương phía, quyết sách cải tiến và phát triển ngành, nghành nghề dịch vụ được cắt cử và chỉ huy tiến hành đem hiệu suất cao. Có năng lượng kết hợp trong số những cỗ, ban, ngành và đằm thắm Trung ương với khu vực, tạo nên sự nhất quán nhập tiến hành quyết sách công cộng của Đảng, Nhà nước. Có tay nghề chỉ huy, quản lý và điều hành và quyết đoán, khốc liệt, đúng lúc đưa ra quyết định những yếu tố khó khăn, phức tạp nằm trong ngành, nghành nghề dịch vụ phụ trách móc. Không bị phân phối vày quyền lợi group. Đã kinh qua loa và hoàn thành xong chất lượng trọng trách ở chuyên dụng cho chỉ huy, vận hành cung cấp loại trưởng hoặc phó trưởng phòng ban, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc chỉ huy chủ yếu cung cấp tỉnh.''

Tiêu chuẩn chỉnh của Ủy viên Sở Chính trị, Ban Tắc thư[sửa | sửa mã nguồn]

"Bảo đảm không thiếu những tiêu xài chuẩn chỉnh của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, mặt khác, cần phải có tăng những tiêu xài chuẩn: Thật sự tiêu biểu vượt trội, hình mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về khả năng chủ yếu trị, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, trí tuệ, ý chí hành động, năng lượng chỉ huy, vận hành, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; không trở nên phân phối vày sự can thiệp, mức độ nghiền bên phía ngoài và quyền lợi group. Hiểu biết sâu sắc rộng lớn tình hình quốc gia, điểm và thế giới; mẫn cảm về chủ yếu trị, tinh tế bén về tài chính, thông tỏ thâm thúy về xã hội. Có ý thức, trách móc nhiệm cao, đem kỹ năng góp sức chủ kiến trong những công việc hoạch ấn định đàng lối, quyết sách và trừng trị hiện nay, lời khuyên những yếu tố thực dẫn đề ra nhằm Ban Chấp hành Trung ương, Sở Chính trị, Ban Tắc thư thảo luận, đưa ra quyết định. Là Uỷ viên đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương hoàn toàn một nhiệm kỳ trở lên; đang được kinh qua loa và hoàn thành xong chất lượng trọng trách ở những chuyên dụng cho chỉ huy chủ yếu cung cấp tỉnh (bí thư tỉnh uỷ, trở thành uỷ; quản trị Hội đồng quần chúng, quản trị Uỷ ban quần chúng tỉnh, trở thành phố) hoặc trưởng những ban, cỗ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội ở Trung ương. Trường phù hợp Uỷ viên Sở Chính trị, Ban Tắc thư công tác làm việc nhập quân team thì cần kinh qua loa chuyên dụng cho công ty trì cung cấp quân khu vực."

Tiêu chuẩn chỉnh của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

"Tiêu biểu của Đảng về khả năng chủ yếu trị, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp và năng lượng công tác làm việc. Có ý thức, trách móc nhiệm cao, kỹ năng toàn diện; tích đặc biệt nhập cuộc thảo luận, góp sức, hoạch ấn định đàng lối, quyết sách và sự chỉ huy tập luyện thể của Ban Chấp hành Trung ương. Có năng lượng tổ chức triển khai tiến hành thắng lợi đàng lối, quyết sách, trọng trách của Đảng, kế hoạch cải tiến và phát triển quốc gia nhập tiến trình mới nhất ở nghành nghề dịch vụ, địa phận công tác làm việc được cắt cử vận hành, phụ trách móc. Có năng lượng dự đoán, xử lý, đối phó đúng lúc, hiệu suất cao những trường hợp đột xuất, bất ngờ; đem kỹ năng thao tác song lập. Có tố hóa học, năng lượng chỉ huy, vận hành cung cấp chiến lược; đem ước mơ, khát vọng thay đổi vì như thế dân, vì như thế nước. Đã kinh qua loa và hoàn thành xong chất lượng trọng trách ở những chuyên dụng cho chỉ huy chủ yếu cung cấp bên dưới thẳng và tương tự.

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương cần là những cán cỗ trẻ; cơ phiên bản thỏa mãn nhu cầu được tiêu xài chuẩn chỉnh của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; qua loa thực dẫn công tác làm việc thể hiện nay đem năng lượng, triển vọng cải tiến và phát triển về tố hóa học chỉ huy, vận hành cung cấp chiến lược; được quy hướng chức vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và chỉ huy chủ yếu tỉnh uỷ, trở thành uỷ trực nằm trong Trung ương, ban, cỗ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ cho tới và những nhiệm kỳ tiếp theo".

Tiêu chuẩn chỉnh chung[sửa | sửa mã nguồn]

1.1. Về chủ yếu trị, tư tưởng: Tuyệt đối trung thành với chủ với quyền lợi của Đảng, của vương quốc - dân tộc bản địa và nhân dân; kiên ấn định công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Xì Gòn, tiềm năng song lập dân tộc bản địa và công ty nghĩa xã hội, đàng lối thay đổi của Đảng. Có lập ngôi trường, ý kiến, khả năng chủ yếu trị vững vàng vàng; nhất quyết đảm bảo an toàn nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đàng lối của Đảng, Hiến pháp và pháp lý của Nhà nước; đấu tranh giành phản chưng những ý kiến sai trái khoáy, cừu địch. Có ý thức yêu thương nước nồng thắm, sâu sắc sắc; luôn luôn bịa đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc - dân tộc bản địa, quần chúng lên bên trên quyền lợi của ngành, khu vực, phòng ban và cá nhân; sẵn sàng quyết tử vì như thế sự nghiệp cách mệnh của Đảng, vì như thế song lập, tự tại của Tổ quốc, vì như thế niềm hạnh phúc của quần chúng. Tuyệt đối chấp hành sự cắt cử của tổ chức triển khai, yên ổn tâm công tác làm việc. Giữ ngặt kỷ luật trừng trị ngôn theo như đúng nguyên lý, quy ấn định của Đảng.

1.2. Về đạo đức nghề nghiệp, lối sống: Mẫu mực về phẩm hóa học đạo đức; sinh sống chân thực, từ tốn, tình thật, nhập sáng sủa, giản dị, bao dung; cần thiết, kiệm, liêm chủ yếu, chí công, vô tư lự. Không tham lam vọng quyền lực tối cao, đem hăng hái và trách móc nhiệm cao với công việc; là trung tâm liên minh, kiểu mẫu về từng mặt mũi. Không tham lam nhũng, tiêu tốn lãng phí, thời cơ, vụ lợi; nhất quyết đấu tranh giành ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, những bộc lộ "tự trình diễn biến", "tự fake hoá" nhập nội cỗ, tệ quan tiền liêu, tham lam nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, cửa ngõ quyền và quyền lợi nhóm; vô cùng ko trục lợi và cũng ko nhằm người thân trong gia đình, người quen thuộc tận dụng chuyên dụng cho, quyền hạn của tớ nhằm trục lợi. Thực hiện nay ngặt những nguyên lý tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên lý triệu tập dân công ty, tự động phê bình và phê bình; tiến hành chính, không thiếu quyền hạn, trách móc nhiệm của tớ và chỉ huy tiến hành ngặt nguyên lý, quy ấn định, quy định, tiến độ về công tác làm việc cán bộ; nhất quyết đấu tranh giành với những bộc lộ, việc thực hiện trái khoáy với những quy ấn định của Đảng, Nhà nước nhập công tác làm việc cán cỗ.

Xem thêm: con dâu nguyễn tấn dũng là ai

1.3. Về trình độ: Tốt nghiệp ĐH trở lên; lý luận chủ yếu trị CN hoặc cao cấp; vận hành non nước ngạch nhân viên thời thượng hoặc tương đương; trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ CN hoặc trình độ chuyên môn B trở lên trên, tin cậy học tập thích hợp.

1.4. Về năng lượng và uy tín: Có ý kiến khách hàng quan tiền, trọn vẹn, biện bệnh, lịch sử vẻ vang ví dụ, đem suy nghĩ thay đổi, tầm nhìn chiến lược; cách thức thao tác khoa học; tinh tế bén chủ yếu trị; đem năng lượng ví dụ hoá và chỉ huy, chỉ huy, tổ chức triển khai tiến hành đem hiệu suất cao những đàng lối, công ty trương, quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước; đem năng lượng tổng kết thực dẫn, nghiên cứu và phân tích lý luận, phân tách và dự đoán chất lượng. Nắm cứng cáp tình hình công cộng và nắm vững trọn vẹn về nghành nghề dịch vụ, địa phận, khu vực, phòng ban, đơn vị chức năng được cắt cử vận hành, phụ trách móc. kịp lúc thâu tóm những thời cơ, vận hội; trừng trị hiện nay những xích míc, thử thách, yếu tố mới nhất, yếu tố khó khăn, giới hạn, yếu ớt xoàng xĩnh nhập thực tiễn; dữ thế chủ động lời khuyên những trọng trách, biện pháp đem tính khả thi đua và hiệu suất cao. Năng động, tạo ra, cần mẫn, chịu thương chịu khó, dám nghĩ về, dám thực hiện, dám Chịu đựng trách móc nhiệm; đem quyết tâm chủ yếu trị cao, hành vi khốc liệt, dám đối mặt với trở ngại, thách thức; phát biểu song song với làm; đem kết quả nổi trội, đem thành quả và "sản phẩm" ví dụ góp thêm phần cần thiết xúc tiến sự cải tiến và phát triển của ngành, khu vực, phòng ban, đơn vị; khăng khít quan trọng với quần chúng và vì như thế quần chúng đáp ứng. Là phân tử nhân quy tụ và đẩy mạnh sức khỏe tổ hợp của khối hệ thống chủ yếu trị; được cán cỗ, đảng viên, quần bọn chúng quần chúng tin cậy tưởng, tin tưởng cao.

1.5. Sức khoẻ, lứa tuổi và kinh nghiệm: Đủ mức độ khoẻ nhằm tiến hành nhiệm vụ; đảm bảo tuổi tác chỉ định (theo quy ấn định của Đảng, lứa tuổi trước lúc chỉ định không thực sự 65 tuổi), reviews ứng cử theo đuổi quy ấn định của Đảng. Đã kinh qua loa và hoàn thành xong chất lượng chức vụ, trọng trách của chức vụ chỉ huy, vận hành chủ yếu cung cấp bên dưới trực tiếp; có khá nhiều tay nghề thực dẫn." [11]

Danh sách Sở trưởng[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ & Tên Cấp bậc

cao nhất

Nhiệm kỳ Chức vụ nhập Đảng Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc
Giám đốc Công an Vụ (1946 – 1948)
- Nguyễn Dương [12] Tháng hai năm 1946 Tháng 6 năm 1946
1 Lê Giản Tháng 6 năm 1946 Tháng 4 năm 1948
Giám đốc Nha Công an nước Việt Nam (1948 – 1954)
1 Lê Giản Tháng 4 năm 1948 6 mon 9 năm 1952
2 Trần Quốc Hoàn 6 mon 9 năm 1952 29 mon 8 năm 1953 Ủy viên Sở Chính trị

(1960-1980)

Bộ trưởng Sở Công an (1954 – 1975)
1 Trần Quốc Hoàn 29 mon 8 năm 1953 1975 Ủy viên Sở Chính trị

(1960-1980)

Bộ trưởng Sở Nội vụ (1975 – 1998)
1 Trần Quốc Hoàn 1975 7 mon hai năm 1980 Ủy viên Sở Chính trị

(1960-1980)

2 Phạm Hùng Đại tá 7 mon hai năm 1980 16 mon hai năm 1987 Ủy viên Sở Chính trị

(1956-1988)

3 Mai Chí Thọ Đại tướng 16 mon hai năm 1987 9 mon 8 năm 1991 Ủy viên Sở Chính trị

(1987-1991)

Đại tướng tá trước tiên của Công an quần chúng Việt Nam
4 Bùi Thiện Ngộ Thượng tướng 9 mon 8 năm 1991 6 mon 11 năm 1996 Ủy viên Sở Chính trị

(1991–1996)

5 Lê Minh Hương 6 mon 11 năm 1996 7 mon 5 năm 1998[13] Ủy viên Sở Chính trị

(2001–2004)

Bộ trưởng Sở Công an (1998 – nay)
5 Lê Minh Hương Thượng tướng 7 mon 5 năm 1998 28 mon một năm 2002 Ủy viên Sở Chính trị

(2001–2004)

Xem thêm: trùm cuối việt á là ai

6 Lê Hồng Anh Đại tướng 28 mon một năm 2002 3 mon 8 năm 2011 Ủy viên Sở Chính trị

(2001–2016)

7 Trần Đại Quang 3 mon 8 năm 2011 8 tháng bốn năm 2016 Ủy viên Sở Chính trị

(2011–2018)

8 Tô Lâm 9 tháng bốn năm 2016 đương nhiệm Ủy viên Sở Chính trị

(2016–nay)

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lãnh đạo Sở qua loa những thời kỳ