chồng của trần vũ quỳnh anh là ai

"Việc chỉ định thăng quan tiến chức ào ào như vậy thì tôi do dự rằng bà Quỳnh Anh này cần với ai cơ đứng ở phía đằng sau “chống lưng”, chứ chỉ dẫn Sở với Lúc đơn giản người thực ganh đua thôi",Trung tướng mạo Nguyễn Quốc Thước, vẹn toàn Ủy viên Trung ương Đảng, vẹn toàn Tư mệnh lệnh Quân khu vực 4, đang được rằng như thế với Lao Động về sự việc chỉ dẫn Sở Xây dựng Thanh Hóa chỉ định “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh.