chủ ngữ trong câu kể ai là gì

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

I. Nhận xét

Bạn đang xem: chủ ngữ trong câu kể ai là gì

Đọc những câu đang được cho tới.

a. Ruộng rẫy là chiến trường

Cuốc cày là vũ khí

Nhà nông là chiến sĩ

Hậu phương ganh đua đua với tiền tuyến.

Hồ Chí Minh

b. Kim Đồng và chúng ta anh là những group viên trước tiên của Đội ta

1. Trong những câu bên trên, câu nào là sở hữu dạng Ai là gì?

Gợi ý:

Trong câu kể Ai là gì?:

- Vị ngữ được nối với căn nhà ngữ tự từ 

- Vị ngữ thông thường tự danh kể từ (hoặc cụm danh từ) tạo ra trở nên.

Trả lời:

Trong những câu bên trên, những câu tại đây sở hữu dạng Ai là gì?

-    Ruộng rẫy là mặt trận.

-    Cuốc cày là tranh bị.

-    Nhà nông là chiến sỹ.

-    Kim Đồng và chúng ta anh là những group viên trước tiên của Đội tớ.

2. Xác quyết định căn nhà ngữ của những câu cơ.

Gợi ý:

Chủ ngữ vấn đáp cho tới câu hỏi: Ai? hoặc Con gì?, Cái gì?

Trả lời:

Chủ ngữ của những câu bên trên là:

-    Ruộng rẫy / là mặt trận.

-    Cuốc cày / là tranh bị.

-    Nhà nông / là chiến sỹ.

-    Kim Đồng và chúng ta anh / là những group viên trước tiên của Đội tớ.

3. Chủ ngữ cơ tự những kể từ ngữ thế nào là tạo ra thành?

Gợi ý:

Con để ý những căn nhà ngữ vừa phải tìm kiếm ra nhằm vấn đáp.

Trả lời:

Chủ ngữ cơ tự những danh kể từ (ruộng rẫy, cuốc cày, căn nhà nông), cụm danh kể từ (Kim Đồng và chúng ta anh) tạo ra trở nên.

II. Luyện tập

1. Đọc những câu sau:

- Văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật cũng là 1 mặt mũi trận. Anh chị em em là chiến sỹ bên trên mặt mũi trận ấy.

Hồ Chí Minh

- Vừa buồn và lại vừa phải mừng mới nhất thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học tập trò.

Xuân Diệu

a. Tìm câu kể Ai là gì?

b. Xác quyết định căn nhà ngữ của những câu mò mẫm được

Gợi ý:

Xem thêm: chồng di băng là ai

a. Trong câu kể Ai là gì?:

- Vị ngữ được nối với căn nhà ngữ tự từ là

- Vị ngữ thông thường tự danh kể từ (hoặc cụm danh từ) tạo ra trở nên.

b. Chủ ngữ vấn đáp cho tới câu hỏi: Ai? hoặc Con gì?, Cái gì?

Trả lời:

a)   Tìm câu kể Ai là gì?

Cả 4 câu trong khúc văn đang được cho đều khắp là câu kể Ai là gì?

b)   Xác quyết định căn nhà ngữ trong số câu cơ.

-      Chủ ngữ của những câu cơ là:

- Văn hóa nghệ thuật / cũng là 1 mặt mũi trận.

- Anh chị em / là chiến sỹ bên trên mặt mũi trận ấy.

- Vừa buồn và lại vừa phải vui / mới nhất thực là nỗi niềm bông phượng.

- Hoa phượng / là hoa học tập trò.

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp ở cột A nhằm ghép với cột B trở nên câu "Ai là gì?"

A

B

Bạn Lan

Là sau này của khu đất nước

Người

Là người u loại nhì của em

Cô giáo

Là người Hà Nội

Trẻ em

Là vốn liếng quý nhất

Gợi ý:

Con hiểu thiệt kĩ nhì cột nhằm ghép sao cho tới thích hợp.

Trả lời:

Cần ghép như sau:

-  Quý khách hàng Lan là kẻ thủ đô hà nội.

-  Người là vốn liếng quý nhất.

-  Cô giáo là kẻ u loại nhì của em.

-  Trẻ em là sau này của quốc gia.

3. Đặt câu kể Ai là gì? với những kể từ ngữ sau thực hiện căn nhà ngữ:

- Quý khách hàng Bích Vân

- Hà Nội

- Dân tộc ta

Gợi ý:

Con tâm lý để tại vị những câu vừa phải phù phù hợp với nội dung vừa phải phù phù hợp với ngữ pháp.

Trả lời:

Xem thêm: nguyễn xuân anh là con của ai

-    Quý khách hàng Bích Vân là học viên lớp 4A.

-    thủ đô hà nội là thủ đô của VN.

-    Dân tộc tớ là 1 dân tộc bản địa hero.