đại sứ thương hiệu celine là ái

Lisa (Blackpink), Park Bo Gum và V (BTS) một vừa hai phải tái mét ngộ bên trên một sự khiếu nại của Celine, sau ngay sát 1 năm 3 ngôi sao 5 cánh thực hiện bão social với mùng xuất hiện tại công cộng ở Paris.