đặng hoàng giang là ai

Đặng Hoàng Giang

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vãn Phát triển Cộng đồng (CECODES) Ông Đặng Hoàng Giang là 1 trong người cỗ vũ, một ngôi nhà phân tích về xã hội dân sự và là 1 trong ngôi nhà phân tích quản lí trị. Ông tiếp tục kiến thiết và nhập cuộc nhiều dự án công trình thay đổi về hiệu suất của cơ quan ban ngành địa hạt , tính sáng tỏ và trách móc nhiệm giải trình . Ông viết lách mang lại nhiều báo chí truyền thông và thông thường xuyên xuất hiện nay bên trên truyền hình nhằm bàn về những Xu thế xã hội, tư pháp và cách tân và phát triển. Là một ngôi nhà sinh hoạt xã hội, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang tiếp tục tạo nên những diễn đàn há là không khí sinh hoạt của xã hội dân sự, hội thoại, thông dụng kỹ năng và những cuộc thảo luận mang tính chất phản biện. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang với vị Thạc sĩ về Công nghệ tin tức (Đại học tập Kỹ thuật Ilmenau, Đức ) và vị Tiến sĩ về kinh tế tài chính cách tân và phát triển (Đại học tập Công nghệ Vienna, Áo).