dưới thời trần ai là thầy giáo nhà nho được triều đình trọng dụng nhất

* Đường Chu Văn An (tên thiệt là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên tự là Linh Triệt; 1292–1370) là một trong những đại quan lại ngôi nhà Trần, nước Việt Nam, được phong tước đoạt Văn Trinh Công nên đời sau thân quen gọi là Đường Chu Văn An. * Phố Phạm Sư Mạnh (một danh nhân đời Trần) nhiều năm ngay gần 200m, nối kể từ Ngô Quyền cho tới Phan Chu Trinh, hạn chế qua loa phố Nguyễn Khắc Cần. Phố Nằm nhập địa phận quận Hoàn Kiếm, thành phố Hồ Chí Minh Hà Thành. Phố mới nhất với kể từ thời Pháp nằm trong, phía trên khu đất nền phía nam giới của hướng dẫn Toàn viên. Trên phố với quần thể đúc chi phí kể từ thời ngôi nhà Nguyễn nên người ta gọi là Tràng Tiền (cũng với tương quan cho tới phố Tràng Tiền ngày nay). Thời Pháp, phố mang tên là Rue de la Sapèquerie (nghĩa là xưởng đúc tiền). Sau năm 1945, phố mang tên là Phạm Sư Mạnh.