không là em thì ai đam mỹ

 • Reads 205,126
 • Votes 10,560
 • Parts 30

Complete, First published Nov 13, 2021

Bạn đang xem: không là em thì ai đam mỹ

Table of contents

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

  Xem thêm: đây là đâu và tôi là ai

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

  Xem thêm: inhumans là ai

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

Trùng sinh ko nuông chiều em thì nuông chiều ai
  (Trùng sinh chi Kiều Tuyên)
  Tác giả: Mộc Dục Dương Quang Song Tử
  Thể loại: tiến bộ, trùng sinh, dục vọng sở hữu cường công x bám người thụ, công sủng thụ, HE...
  Tình trạng bạn dạng gốc: Hoàn
  Tình trạng edit: complete (bắt đầu kể từ 12/7/2017 - kết giục 13/8/2017)
  Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)
  Beta: Xù (từ chương 17 - hết)
  Raw: Kho tàng Đam Mỹ - Fanfic
  Nguồn: https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/
  *NOTE:
  TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER VÀ REPOST, XIN NHẮC LẠI LÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER VÀ REPOST, OK!!!!! CÁC BẠN CÓ HỎI THÌ MÌNH CŨNG CHẲNG ĐỒNG Ý ĐÂU VẬY NÊN ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN MANG TRUYỆN ĐI ĐỦ CHỖ RỒI BẢO UP CHUI CHƯA HỎI Ý GÌ CẢ MONG NẾU EDITOR NHÌN THẤY THÌ THÔNG CẢM NHÉ!!!!

#11hiện