lạy trời cho cả gió lên cho cờ vua bình định bay trên kinh thành là ai


  • Thể loại: Ca dao
  • Nhóm: Ca dao về non sông - lịch sử

Bài ca dao ngợi ca công sức của vua Lê Lợi, bên cạnh đó nhắc nhở con cái con cháu đời sau nên ghi lưu giữ công ơn của thân phụ ông và nối tiếp đẩy mạnh truyền thống lâu đời yêu thương nước ấy.

Bạn đang xem: lạy trời cho cả gió lên cho cờ vua bình định bay trên kinh thành là ai

Giải quí thêm

Xem thêm: con dâu nguyễn tấn dũng là ai

Xem thêm: người yêu của reency ngô là ai

  • vua Bình Định: Tên thiệt là Lê Lợi, là vị nhà vua trước tiên của triều Hậu Lê. Ông thủ xướng khởi nghĩa Lam Sơn, tự động xưng là Tỉnh Bình Định Vương, đại chiến ngăn chặn sự xâm lắc của quân team mái ấm Minh từ thời điểm năm 1418 cho tới khi tiến công xua trọn vẹn quân Minh thoát khỏi Đại Việt nhập năm 1428. Ông được xem như là vị vua lịch sử một thời của Đại Việt không chỉ là vị tài năng quân sự chiến lược, mà còn phải vị tài thống trị, vẫn chỉ dẫn người dân Đại Việt kiến thiết và tái mét thiết lại một non sông điêu tàn Khi bị quân team mái ấm Minh huỷ bỏ tất cả.
  • kinh trở nên (từ cũ): trở nên xây nhằm bảo đảm kinh kì thời xưa.

Bình luận

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý