luật pccc quy định trách nhiệm pccc là của ai

Câu 1:  Luật PCCC được Quốc hội khóa X nước CHXHCN VN trải qua vào trong ngày mon năm này ?

A. Ngày 29/6/2001.

Bạn đang xem: luật pccc quy định trách nhiệm pccc là của ai

B. Ngày 30/6/2001.

C. Ngày 29/6/2002.

D. Ngày 30/6/2002.

Câu 2:  Luật PCCC lý giải Đội phòng cháy chữa cháy hạ tầng ra sao ?

A. Gồm những người dân nhập cuộc sinh hoạt phát hành bên trên hạ tầng.

B. Là tổ chức triển khai bao gồm những người dân nhập cuộc sinh hoạt PCCC bên trên hạ tầng.

C. Gồm những người dân nhập cuộc chỉ huy công tác làm việc PCCC bên trên hạ tầng.

D. Là tổ chức triển khai bao gồm những người dân cai quản đốc, tổ trưởng phát hành, dân chống bên trên cơ sở, xí nghiệp sản xuất.

Câu 3:  Luật PCCC quy toan những đối tượng người dùng này nên triển khai Báo hiểm cháy, nổ nên so với gia tài của mình?

A. Tất cả những hạ tầng phát hành, kinh doanh

B. Tổ chức và cá thể sở hữu hạ tầng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy

C. Cơ quan lại, tổ chức triển khai và cá thể sở hữu hạ tầng có nguy hiểm đến tính mạng về cháy nổ

D. Cơ quan lại, xí nghiệp sản xuất có nguy hiểm đến tính mạng về cháy nổ

Câu 4Trách nhiệm tuyên truyền, phổ cập, dạy dỗ về PCCC được quy toan nhập điều này của Luật PCCC?

A. Điều 6                                       C. Điều 8

B. Điều 7                                       D. Điều 9

Câu 5: Việc “ưu tiên và đáp ứng quyền ưu tiên cho những người và phương tiện đi lại nhập cuộc trị cháy” được quy toan bên trên điều bao nhiêu của Luật PCCC:

A. Điều 36

B. Điều 37

C. Điều 38

D. Điều 39

Câu 6: Trong nghành thi công, Luật phòng cháy chữa cháy quy toan hành động này bị nghiêm trang cấm ?

A. Thi công những công trình xây dựng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy tuy nhiên ko cóThiết tiếp PCCC

B. Thi công những công trình xây dựng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy tuy nhiên chưa tồn tại design được duyệt về PCCC

C. Thi công những công trình xây dựng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy sát những mái ấm và công trình xây dựng công nằm trong

D. Thi công những công trình xây dựng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy tuy nhiên không tồn tại chuẩn bị phương tiện đi lại PCCC

Câu 7:  Theo quy toan của Luật phòng cháy chữa cháy mỗi năm thời nay sau đấy là “Ngày toàn dân chống cháy và trị cháy”?

A. Ngày 2/9

B. Ngày 19/8

C. Ngày 04/10

D. Ngày 05/10

Câu 8: “Trách nhiệm trị cháy và nhập cuộc trị cháy” được quy toan bên trên điều bao nhiêu nhập Luật PCCC:

A. Điều 31

B. Điều 32

C. Điều 33

D. Điều 34

Câu 9: Luật phòng cháy chữa cháy quy toan nhập sinh hoạt phòng cháy chữa cháy trọng trách này là chính?

A. Trong sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy phòng tránh thực hiện chính

B. Trong sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy phương châm 4 bên trên khu vực thực hiện chính

C. Trong sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy trị cháy thực hiện chính

D. Trong sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy tuyên truyền là chủ yếu.

Câu 10: Đối tượng vận dụng của Luật chống cháy và trị cháy được qui toan bên trên Điều 2 như vậy nào.

A. Tất cả những cơ sở, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể sinh hoạt sinh sinh sống bên trên bờ cõi Việt Nam

            B. Tất cả những cơ sở, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể sinh hoạt sinh sinh sống nhập và ngoài nước

C. Tất cả những cơ sở, tổ chức triển khai và hộ mái ấm gia đình bên trên bờ cõi Việt Nam

D. Tất cả những hạ tầng sinh hoạt, phát hành, sale và cá thể sinh sinh sống bên trên bờ cõi Việt Nam

Câu 11: Luật phòng cháy chữa cháy lý giải “Chữa cháy” ra sao ?     

A. Gồm những việc làm kêu gọi thực hiện lực lượng, phương tiện đi lại trị cháy, tách năng lượng điện, tổ chức triển khai bay nàn, cứu giúp người, cứu giúp gia tài, kháng cháy lan, dập tắt vụ cháy nổ và những sinh hoạt không giống tương quan cho tới trị cháy.

B. Gồm những việc làm tổ chức triển khai bay nàn, cứu giúp người, cứu giúp gia tài, kêu gọi thực hiện lực lượng, phương tiện đi lại trị cháy dập tắt vụ cháy nổ.

C. Gồm những việc làm kêu gọi thực hiện lực lượng, phương tiện đi lại trị cháy, tách năng lượng điện, kháng cháy lan, cứu giúp người, cứu giúp gia tài.

D. Câu B và C chính.

Câu 12: Luật phòng cháy chữa cháy quy toan ai là kẻ phụ trách tổ chức triển khai triển khai xử lý kết quả vụ cháy ?

A. Chỉ huy lực lượng công an phòng cháy chữa cháy phối phù hợp với người đứng đầu tư mạnh sở bị cháy

B. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân cấp cho xã trở lên trên, người đứng đầu tư mạnh quan lại, tổ chức triển khai sở hữu hạ tầng bị cháy

C. Công an phường điểm sở hữu hạ tầng bị cháy

D. Tất cả đều chính

Câu 13: Tại khoản 4 điều 22 của Luật phòng cháy chữa cháy quy định: Các sinh hoạt phát hành, sale, cty về sản phẩm hoá, vật tư gian nguy về cháy, nổ cần phải có ĐK an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy gì ?

A. Phải in những thông số kỹ thuật chuyên môn, phiên bản chỉ dẫn an toàn và đáng tin cậy về phòng cháy chữa cháy, nên chuẩn bị phương tiện đi lại trị cháy

B. Phải in những thông số kỹ thuật chuyên môn bên trên nhãn sản phẩm & hàng hóa, phiên bản chỉ dẫn an toàn và đáng tin cậy về phòng cháy chữa cháy vị giờ đồng hồ việt, nên sở hữu ghi nhận đầy đủ ĐK về chống cháy và trị cháy

C. Phải in thông số kỹ thuật chuyên môn, bảng chỉ dẫn an toàn và đáng tin cậy về phòng cháy chữa cháy vị giờ đồng hồ việt

D. Cả A và B đúng

Câu 14:  Nội dung của Luật phòng cháy chữa cháy bao gồm từng nào Chương, Điều?

A. 9 chương, 60 Điều     

B. 9 chương, 65 Điều               

          C. 9 chương, 70 Điều

          D. 9 chương, 75 Điều 

Câu 15: Luật PC&CC lý giải kể từ hạ tầng ra sao ?

A. Là xí nghiệp, xí nghiệp sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác, khám đa khoa, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang và những công trình xây dựng khác

B. Là xí nghiệp, xí nghiệp sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác, khám đa khoa, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp và doanh trại lực lượng vũ trang sở hữu nguy hại nổ và cháy cao

C. Là xí nghiệp, xí nghiệp sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác, khám đa khoa, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang và những công trình xây dựng không giống sở hữu nguy hại cháy, nổ cao.

D. Là xí nghiệp, xí nghiệp sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác, bênh viện, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang. 

Câu 16: Đ/c hãy cho thấy design và thẩm duyệt design về chống cháy và trị cháy được quy toan rõ ràng bên trên Điều bao nhiêu của Luật chống cháy và trị cháy?              

A. Điều 14

B. Điều 15

C. Điều 16

D. Điều 17

Câu 17: Khoản 4, Điều 18 Luật phòng cháy chữa cháy quy toan Chủ chiếm hữu, người lãnh đạo, người tinh chỉnh những phương tiện đi lại giao thông vận tải nên sở hữu trách cứ nhiệm bảo đảm an toàn an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy với phương tiện đi lại của tớ ra sao ?

A. Đảm bảo an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy nhập xuyên suốt quy trình sinh hoạt của xe

B. Đảm bảo an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy khi nhập cuộc giao thông vận tải bên trên đường

C. Đảm bảo an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy khi nhập cuộc giao thông vận tải bên trên đàng, khi sửa chữa

D. Đảm bảo an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy khi nhập cuộc giao thông vận tải bên trên đàng, ở những điểm dễ dàng cháy, nổ khi sửa chữa

Câu 18: Trong Luật chống cháy và trị cháy, định nghĩa “ cháy ” được hiểu như vậy nào?

A. Là một phản xạ chất hóa học sở hữu lan nhiệt độ và trị sáng sủa.

B. Là tình huống xẩy ra cháy ngoài ý ham muốn của quả đât rất có thể khiến cho thiệt sợ hãi về gia tài và tác động cho tới môi trường xung quanh.

C. Là tình huống xẩy ra cháy ko trấn áp được rất có thể khiến cho thiệt sợ hãi về người, gia tài và tác động môi trường xung quanh

D. Là tình huống xẩy ra cháy ko trấn áp được rất có thể khiến cho thiệt sợ hãi về người và gia tài.

Câu 19: Luật phòng cháy chữa cháy quy toan khi sở hữu cháy đòi hỏi này được ưu tiên dùng mang lại trị cháy?

A. Mọi mối cung cấp nước trị cháy.

B. Mọi mối cung cấp nước và những vật tư trị cháy.

C. Các vật tư trị cháy nên được ưu tiên dùng mang lại trị cháy.

D. Mọi mối cung cấp nước và những đồ dùng không giống.

Câu 20: Nội dung tại đây, nội dung này thuộc sở hữu một trong mỗi phép tắc phòng cháy chữa cháy được quy toan nhập luật PCCC?

A. Cơ quan lại, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể nhập sinh hoạt sở hữu tương quan cho tới phòng cháy chữa cháy nên vâng lệnh những chi phí chuẩn chỉnh của VN về PCCC

B. phòng cháy chữa cháy là lấy phòng tránh là chủ yếu, tôn vinh trách cứ nhiệm của toàn dân so với sinh hoạt PCCC

C. Huy động sức khỏe tổ hợp của toàn dân nhập cuộc sinh hoạt PCCC

D. phòng cháy chữa cháy là trách cứ nhiệm của từng cơ sở ,tổ chức, hộ mái ấm gia đình và cá nhân

Câu 21: Anh (chị) hãy cho thấy trách cứ nhiệm của cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể nhập góp vốn đầu tư thi công và dùng công trình xây dựng quy toan rõ ràng bên trên Điều này của Luật chống cháy và trị cháy?

A. Điều 16

B. Điều 17

C. Điều 18

Xem thêm: con dâu nguyễn tấn dũng là ai

D. Tất cả đều sai

Câu 22: Việc “Huy động lực lượng và phương tiện đi lại nhằm trị cháy” được quy toan bên trên điều bao nhiêu nhập Luật PCCC:

A. Điều 33

B. Điều 34

C. Điều 35

D. Điều 36

Câu 23: Theo qui toan của Luật phòng cháy chữa cháy, trọng trách của lực lượng dân chống và lực lượng phòng cháy chữa cháy hạ tầng bao gồm sở hữu 5 trọng trách. Luật quy toan trọng trách loại 5 ra sao trong số phương án sau đây?

A. Xây dựng phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện đi lại triển khai trọng trách trị cháy khi sở hữu cháy xẩy ra. Tham gia trị cháy ở địa hạt, hạ tầng không giống khi sở hữu yêu thương cầu

B.Tổ chức huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và trị cháy

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai

Câu 24: Theo quy toan của Luật PC&CC, những hạ tầng nên triển khai những đòi hỏi gì về phòng cháy chữa cháy ?

A. Có phương án trị cháy, sở hữu nội quy, quy toan về an toàn và đáng tin cậy PCCC; sở hữu làm hồ sơ theo gót dõi quản lý và vận hành sinh hoạt PCCC; sở hữu phương án về chống cháy; sở hữu khối hệ thống báo cháy, trị cháy, ngăn cháy phù phù hợp với đặc thù sinh hoạt của cơ sở; sở hữu lực lượng, phương tiện đi lại phòng cháy chữa cháy.

B. Có phương án chống cháy trị cháy, sở hữu nội quy, quy toan về an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy.

C. Có khối hệ thống báo cháy, trị cháy, ngăn cháy; máy bơm trị cháy

D. Có chuẩn bị xe cộ trị cháy khối hệ thống cấp cho nước trị cháy vách tường, ngoài mái ấm và chi phí mệnh lệnh phòng cháy chữa cháy.

Câu 25: Trong Luật phòng cháy chữa cháy lý giải “Chất gian nguy về cháy, nổ” như vậy nào?

A. Là hóa học lỏng, hóa học khí, công cụ hoặc vật tư, sản phẩm hoá dễ dàng xẩy ra nổ và cháy

B. Là Chất lỏng, hóa học khí, hóa học rắn, hoặc công cụ dễ dàng xẩy ra cháy, nổ

C. Là Chất lỏng, hóa học khí, hóa học rắn hoặc vật tư, sản phẩm hoá dễ dàng xẩy ra cháy nổ

D. Các hóa học sở hữu đặc thù đặc biệt quan trọng gian nguy về nổ và cháy như xăng, dầu, khí nhen nhóm, hóa lỏng

Câu 26: Luật PC&CC lý giải Trung tâm có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy như vậy nào?

A. Là hạ tầng sở hữu một trong những lượng chắc chắn gian nguy về cháy, nổ, theo gót quy toan của chủ yếu phủ

B. Là hạ tầng sở hữu chứa được nhiều hóa học có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ, sở hữu tài năng xẩy ra cháy rộng lớn.

C. Là hạ tầng chứa được nhiều hóa học có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ, và được bố trí, bảo vệ ko đáp ứng an toàn và đáng tin cậy về phòng cháy chữa cháy.

D. Là hạ tầng có không ít hóa học lỏng dễ dàng cháy, nổ.

Câu 27: Khoản 1, Điều 18 Luật phòng cháy chữa cháy qui toan so với những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới này cần thiết đáp ứng những ĐK theo gót qui toan của cơ sở cai quản lý  việt nam về PCCC?

A. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 16 số ghế trở lên trên và những phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học gian nguy cháy nổ

B. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 7 số ghế trở lên trên và cá phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học gian nguy cháy nổ

C. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 8 bánh trở lên trên và những phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học gian nguy cháy nổ

D. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 4 số ghế trở lên trên, những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học gian nguy cháy

Câu 28: Luật PC&CC qui toan Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy là của người nào ?

A. Lực lượng công an phòng cháy chữa cháy, Ủy Ban Nhân Dân những cấp cho, tổ chức triển khai và hộ gia đình

B. Các cơ sở, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá nhân

C. Ban quản lý tổ dân phố, đảm bảo an toàn cơ sở xí nghiệp sản xuất, Đội phòng cháy chữa cháy hạ tầng

D. Ủy Ban Nhân Dân những cấp cho, Chủ những công ty, cơ sở, tổ chức triển khai và hộ gia đình

Câu 29: Luật phòng cháy chữa cháy quy toan từng sinh hoạt phòng cháy chữa cháy trước không còn nên triển khai vị lực lượng và phương tiện đi lại ra sao ?

A. bằng phẳng lực lượng và phương tiện đi lại bên trên chỗ

B. bằng phẳng lực lượng và phương tiện đi lại của lực lượng Cảnh Sát PC&CC

C. Bằng lực lượng và phương tiện đi lại của hạ tầng

D. bằng phẳng lực lượng và phương tiện đi lại của lực lượng dân chống.

Câu 30: Quy toan “quyền và trách cứ nhiệm của những người lãnh đạo trị cháy” được quy toan bên trên điều bao nhiêu của Luật PC&CC:

A. Điều 36

B. Điều 37

C. Điều 38

D. Điều 39

Câu 31: Luật phòng cháy chữa cháy quy toan về chống cháy so với trụ sở thao tác, kho tàng trữ quy toan như vậy nào?

A. Có phương án trị cháy,sở hữu nội quy, quy toan về an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy sở hữu làm hồ sơ theo gót dõi sinh hoạt phòng cháy chữa cháy, sở hữu phương án về chống cháy, sở hữu khối hệ thống báo cháy, trị cháy, ngăn cháy phù phù hợp với đặc thù sinh hoạt của hạ tầng.

B. Phải bố trí những vũ trang văn chống, làm hồ sơ, tư liệu đáp ứng an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy. Có phương án quản lý và vận hành nghiêm ngặt hóa học cháy, mối cung cấp lửa, mối cung cấp nhiệt độ, vũ trang và khí cụ sinh lửa, sinh nhiệt độ, hóa học sinh lửa, sinh nhiệt độ và những phương án đáp ứng an toàn và đáng tin cậy chống cháy trị cháy khi tách điểm thao tác.

C. Phải bố trí những vũ trang văn chống, làm hồ sơ, tư liệu đáp ứng Gọn gàng ngăn nắp và nên chuẩn bị không hề thiếu phương tiện đi lại phòng cháy chữa cháy theo gót quy toan.

D. Câu 3 câu A, B, C đều chính.

Câu 32: Trong những cơ sở, đơn vị chức năng sau đây, cơ sở, đơn vị chức năng này sở hữu trách cứ nhiệm trình duyệt dự án công trình design về phòng cháy chữa cháy theo gót quy toan của luật.

A. Cơ quan lại, đơn vị chức năng là mái ấm đầu tư

B. Cơ quan lại, đơn vị chức năng mái ấm trì thẩm định

C. Đơn vị design

D. Đơn vị thi đua công

Câu 33: Luật phòng cháy chữa cháy quy toan chống cháy so với nhà tại ra sao ?

A. Trang bị phương tiện đi lại chống cháy trị cháy bên trên khu vực.

B. Phải sắp xếp khối hệ thống năng lượng điện, phòng bếp nấu nướng, điểm thờ cúng đáp ứng an toàn và đáng tin cậy, Gọn gàng, ngăn nắp.

C. Phải sắp xếp khối hệ thống năng lượng điện, phòng bếp nấu nướng, điểm thờ cúng đảm bảo đảm toàn; những hóa học cháy, hóa học nổ nên nhằm xa xôi mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt; sẵn sàng những ĐK, phương tiện đi lại nhằm sẵn sàng trị cháy.

D. Các hóa học cháy, nổ nên nhằm xa xôi mối cung cấp lửa, mối cung cấp nhiệt độ.

Câu 34: Luật phòng cháy chữa cháy qui toan một trong mỗi phương án cơ phiên bản trước tiên nhập công tác làm việc chống cháy là gì?

A. Sử dụng an toàn và đáng tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt độ, vũ trang và khí cụ sinh lửa, sinh nhiệt độ, hóa học sinh lửa, sinh nhiệt độ.

B. Quản lý nghiêm ngặt về dùng an toàn và đáng tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt; đáp ứng những ĐK an toàn và đáng tin cậy nhập phát hành sale.

C. Quản lý nghiêm ngặt và dùng an toàn và đáng tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt độ, vũ trang và khí cụ sinh lửa, sinh nhiệt độ, hóa học sinh lửa, sinh nhiệt; đáp ứng những ĐK an toàn và đáng tin cậy về chống cháy.

D. Định kỳ tự động tổ chức triển khai đánh giá công tác làm việc an toàn và đáng tin cậy phòng cháy chữa cháy.

Câu 35: Khi xẩy ra cháy bên trên một hạ tầng tuy nhiên lực lượng công an phòng cháy chữa cháy ko cho tới, theo gót quy toan của Luật phòng cháy chữa cháy, khi xuất hiện những người dân tại đây ở vụ cháy nổ thì có lẽ ai là kẻ lãnh đạo trị cháy ?

A. Người đứng đầu tư mạnh sở bị cháy.

B. Đội trưởng team trị cháy hạ tầng.

C. Tổ trưởng tổ sản xuất.

D. Tổ trưởng tổ bảo vệ

Câu 36: Các hành động này tại đây vi phạm quy toan về sự việc quản lý và vận hành, bảo vệ và dùng hóa học gian nguy về cháy, nổ?

A. Sử dụng kho, vũ trang chứa chấp hóa học gian nguy về cháy, nổ ko đáp ứng những ĐK về chống cháy và trị cháy theo gót quy toan

B. Sử dụng vũ trang, phương tiện đi lại chứa chấp hóa học gian nguy về cháy, nổ không được kiểm toan hoặc đã mất hạn dùng theo gót quy toan. Ba trí, bố trí hóa học gian nguy về cháy, nổ không áp theo từng group riêng biệt theo gót quy định

C. Câu A và B sai

D. Câu A và B đúng

Câu 37: Điều khiếu nại nhằm nhập cuộc Đội dân chống và team phòng cháy chữa cháy hạ tầng khi sở hữu yêu thương cầu?

A. Công dân kể từ 16 tuổi hạc, vừa đủ sức khỏe

B. Công dân kể từ 18 tuổi hạc trở lên trên

C. Công dân kể từ 18 tuổi hạc trở lên trên, vừa đủ sức khỏe

D. Công dân kể từ 16 tuổi hạc cho tới 50 tuổi hạc, vừa đủ sức khỏe

Câu 38: Trong những nội dung tại đây, nội dung này là phương án cơ phiên bản nhập trị cháy ?

A. Huy động sớm nhất có thể những lực lượng, phương tiện đi lại nhằm dập tắt ngay lập tức vụ cháy nổ.

B. Tập trung cứu giúp người, cứu giúp gia tài và kháng cháy lan.

C. Thống nhất lãnh đạo, quản lý nhập trị cháy.

D. Cả 3 câu đều chính.

Câu 39: Điều này của Luật phòng cháy chữa cháy quy định: người thẳng trị cháy, người nhập cuộc trị cháy tuy nhiên bị quyết tử, bị thương, bị tổn sợ hãi so với sức mạnh, bị tổn thất về gia tài thì thừa hưởng chính sách, quyết sách theo gót quy toan của pháp luật?

A. Điều 8

B. Điều 9

C. Điều 10

D. Điều 11

Câu 40: Theo Điều 13 của Luật phòng cháy chữa cháy, sở hữu từng nào hành động bị nghiêm trang cấm?

A. 6 hành vi

B. 8 hành vi

C. 9 hành vi

D. 10 hành vi

Câu 41: Khi có được mệnh lệnh kêu gọi nhập cuộc cứu giúp trị vụ cháy nổ. quý khách tiếp tục triển khai như vậy nào?

A. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy nổ, nhằm cứu giúp người.

Xem thêm: ai là người giỏi nhất trong blackpink

B. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy nổ, dùng những khí cụ nhập cuộc trị cháy.

C. Nhanh chóng nhận mệnh lệnh, dùng những khí cụ trị cháy và triển khai theo gót sự hướng dẫn của lực lượng trị cháy có trách nhiệm.

D. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy nổ và triển khai theo gót hướng dẫn của lực lượng trị chá