ngọc hoàng là ai

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Đạo giáo
Taijitu

Học thuyết

Bạn đang xem: ngọc hoàng là ai

 • Đạo
 • Đức
 • Vô cực
 • Thái cực
 • Âm dương
 • Vô vi
 • Tất nhiên
 • Bất tử
 • Ngũ hành
 • Khí
 • Thiên
 • Địa

Thực hành

 • Bùa lục
 • Chiêm bốc
 • Chú ngữ
 • Đạo dẫn
 • Hành khí
 • Lôi pháp
 • Luyện thần
 • Ngoại đan
 • Nội đan
 • Phục thực
 • Thực liệu
 • Tịch cốc

Văn bản

 • Kinh Dịch
 • Âm Phù kinh
 • Bão Phác Tử
 • Đạo đức kinh
 • Độ Nhân kinh
 • Hoàng Đế nội kinh
 • Nam Hoa kinh
 • Liệt tử
 • Linh chỉ bảo kinh
 • Sơn Hải kinh
 • Thái Bình kinh
 • Thượng Thanh kinh
 • Daozang

Các vị thần

 • Tam thanh
 • Tứ Ngự
 • Ngọc Hoàng Thượng đế
 • Tây Vương Mẫu
 • Tam Hoàng Ngũ Đế
 • Bát Tiên
 • Thập nhị kim tiên
 • Lục thập thái tuế
 • Nhị thập chén bát tú
 • Thập Điện Diêm vương
 • Bành Tổ
 • Long vương
 • Đại Tiên
 • Tiên
 • Trung ương Thiên quan
 • Địa thượng Thiên tiên

Người

 • Lão Tử
 • Trang Tử
 • Trương Đạo Lăng
 • Trương Giác
 • Cát Hồng

Trường phái

 • Chân Đại đạo
 • Phái Kim Đan
 • Phái Lầu Quán
 • Phái Linh Bảo
 • Phái Thượng Thanh
 • Phái Tịnh Minh
 • Phái Võ Đang
 • Thái Bình Đạo
 • Thiên sư Đạo
 • Toàn Chân đạo

Đất thánh

 • Đạo quán
 • Động thiên
 • Bồng Lai tam đảo
 • Thiên đình

Tác phẩm

 • Đông du ký
 • Phong thần biểu diễn nghĩa
 • Tây du ký
 • x
 • t
 • s
Tượng Ngọc Hoàng 玉皇, cổ vật thời ngôi nhà Nguyễn
Chân dung đức Ngọc Hoàng Đại Đế 玉皇大帝

Ngọc Hoàng Thượng đế (chữ Hán: 玉皇上帝), cũng gọi Ngọc Hoàng Đại Đế (玉皇大帝), gọi tắt là Ngọc Hoàng (玉皇) hoặc Ngọc Đế (玉帝) hoặc Ông Trời (Chữ Nôm: 翁𡗶) là những thương hiệu nói đến việc vị vua vô thượng của khung trời, là công ty của vạn vật vô ý niệm tín ngưỡng của Đạo giáo bên trên Trung Quốc và bên trên nước Việt Nam, Triều Tiên.

Tên gọi[1][sửa | sửa mã nguồn]

(玉皇上帝): tên thường gọi của vị vua vô thượng của khung trời, là công ty của Thiên Đình, với rất nhiều tôn xưng không giống nhau như Hạo Thiên Thượng Đế (昊天上帝), Ngọc Hoàng Đại Đế (玉皇大帝), Ngọc Đế (玉帝), Ngọc Hoàng (玉皇), Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế (昊天金闕至尊玉皇大帝), Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Thiên Đế (玄穹高上玉皇大天帝), Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế (玉皇大天尊玄靈高上帝), hoặc dân gian tham thông thường gọi là Thiên Công (天公, Ông Trời).

Xem thêm: ai là người giỏi nhất trong blackpink

Dưới thời ngôi nhà Tống, vua Chơn Tông (眞宗, bên trên vị 997-1022) gần giống Huy Tông (徽宗, bên trên vị 1100-1126) đều sở hữu ban Thánh hiệu mang lại Ngọc Hoàng Đại Đế. Vua Chơn Tông ban mang lại Thánh hiệu là Thái Thượng Thiên Chấp Phù Ngự Lịch Hàm Chơn Thể Đạo Ngọc Hoàng Đại Thiên Đế (太上開天執符御歷含眞體道玉皇大天帝). Vua Huy Tông là Thái Thượng Thiên Chấp Phù Ngự Lịch Hàm Chơn Thể Đạo Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế (太上開天執符御歷含眞體道昊天玉皇上帝).

Trong những tầm cỡ của Đạo giáo tôn xưng là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chơn Ngọc Hoàng Đại Đế (昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至眞玉皇大帝). Ngài được coi như là 1 vị thần linh vô thượng của Đạo giáo, vị thế chỉ bên dưới Tam Thanh Tôn Thần (三清尊神) nhưng mà thôi. Dưới con cái đôi mắt thế tục, Ngài được kính ngưỡng như vị thần tối vĩ đại, là vua trong số vị thần.

Theo truyền thuyết dân gian tham, Ngọc Hoàng Thượng Đế không chỉ lâu mạng Thiên Tử cai trị loài người, mà còn phải làm chủ cả Tam giáo Nho, Lão, Thích, cùng theo với chư vị thần tiên của tía đạo này, cũng giống như những cục cưng, địa kỳ, người, quỷ đều nằm trong quyền thống quản lí của Ngài. Ngoài việc quản lý và vận hành tía cõi Thiên, Địa, Nhân, Ngọc Hoàng Đại Đế còn nhìn coi về sự việc hưng long, suy bại, đảm bảo chất lượng xấu xí, phước họa của dải ngân hà vạn vật. Thuộc hạ quản lý và vận hành về học tập vụ với Văn Xương đế quân (文昌帝君); về thương vụ làm ăn với Quan Thánh Đế Quân (關聖帝君); về công vụ với Công Thánh Tiên Sư (巧聖先師); về nông vụ với Thần Nông Tiên Đế (神農先帝); về sự khu vực với Đông Nhạc Đại Đế (東岳大帝), Thanh Sơn Vương (青山王), Thành Hoàng Da (城隍爺), Cảnh Chủ Công (境主公), Thổ Địa Công (土地公), Địa Cơ Chủ (地基主); về cõi âm binh với Phong Đô Đại Đế (酆都大帝) và Thập Điện Diêm vương vãi (十殿閻王).

Theo lý luận của Đạo giáo, Trời với 13 tầng, từng tầng với 3 vạn dặm, khu vực ngoài Trời rời khỏi được gọi là Vô Cực (無極), cõi vô Trời là Thái Cực (太極). Ngọc Hoàng Đại Đế là thần linh vô thượng vô thượng vô dải ngân hà, không còn thảy chư thần linh đều nên vâng mệnh lệnh Ngài. Cõi Trời Thái Cực tạo thành 5 cõi Trời không giống nhau: Trung Thiên (中天) với Ngọc Hoàng Đại Đế an ngự, bên trên chưởng quản lí 36 cõi trời, tía ngàn trái đất, bên dưới nhìn coi 72 cõi, không còn thảy sinh mạng. Đông Thiên (東天) với Tam quan liêu đại đế (三官大帝), công ty quản lí ban phước, kéo dãn tuổi tác lâu, giải trừ tai ương, xá tội, chi tiêu nàn. Nam Thiên (南天) với Văn Hành Thánh Đế (文衡聖帝), công ty quản lí việc ủy nhiệm chư thần linh, tăng giảm, tham khảo, đánh giá công tội của những thần. Tây Thiên (西天) với Thích-ca Mâu-ni (釋迦牟尼), công ty quản lí việc tín ngưỡng, quy nó của loài người. Bắc Thiên (北天) với Tử Vi Đại Đế (紫微大帝), công ty quản lí việc ban phước, chi tiêu tai, công bố tiền lộc.

Lai lịch[2][sửa | sửa mã nguồn]

Về lai lịch của Ngài, bám theo Cao Thượng Ngọc Hoàng Bản Hạnh Tập Kinh (高上玉皇本行集經) của Đạo giáo nhận định rằng vô thời rất lâu rồi với cùng 1 trú xứ thương hiệu Quang Nghiêm Diệu Lạc Quốc (光嚴妙樂國); Quốc Vương xứ này là Tịnh Đức Vương (淨德王), Hoàng Hậu là Bảo Nguyệt Quang (寶月光). Cả nhì đều rộng lớn tuổi tác tuy nhiên không tồn tại con cái nối dõi. chợt một tối nọ, bà chiêm bao thấy Thái Thượng Lão Quân (太上老君) ẵm một đứa hài nhi đi vào vô thai nhi của Hoàng Hậu. Bà kính cẩn chào đón, cho tới khi tỉnh dậy mới mẻ hoặc rằng tôi đã với bầu. Mang bầu tròn trặn 12 mon, rồi cho tới ngày mồng 9 mon giêng năm Bính Ngọ thì hạ sinh Thái tử. Ngay kể từ khi nhỏ, Thái Tử tiếp tục thông tuệ, cho tới khi vững mạnh phụ tá mang lại Quốc Vương cực kỳ tâm đắc, thương dân, thao tác thiện, cứu vớt người túng thiếu khổ sở. Sau khi vua phụ vương bỏ mạng, Thái Tử kể từ quăng quật ngôi vị, vô vào Phổ Minh Hương Nham Sơn (普明香岩山) tu đạo, trải qua chuyện 3.200 kiếp, mới mẻ hội chứng được Kim Tiên, hiệu là Tự Nhiên Giác Hoàng. Sau cơ, lại trải qua chuyện cả ức kiếp mới mẻ hội chứng trở nên Ngọc Đế, quyết tử thân mật mạng nhằm cứu vớt phỏng bọn chúng sinh. Từ cơ, mồng 9 mon giêng từng năm được coi như thể ngày khánh đản của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tại những Đạo Quán đều sở hữu thiết lễ dưng cúng, gọi là Ngọc Hoàng Hội (玉皇會) nhằm nguyện cầu phước trái khoáy, sinh sống lâu. Tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc gần giống Đài Loan, thời nay được gọi là ngày Bái Thiên Công (拜天公, Lạy Ông Trời); do đó cả mái ấm gia đình rộng lớn nhỏ, già cả trẻ em đều lưu giữ gìn trai giới, tắm cọ thật sạch sẽ, thắp hương hành lễ, vái lễ bái, tụng kinh. Thời xưa, ở phương Bắc của Trung Quốc với tục lệ tế lễ Ngọc Hoàng, rước tượng Ngài chuồn nằm trong từng thôn thôn. Tương truyền 25 mon 12 là ngày Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm tuần tra nhân gian tham, do đó những Đạo Quán gần giống vô dân gian tham đều sở hữu thắp hương thơm, tụng kinh nhằm nghênh đón Ngài.

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Trong dân gian[sửa | sửa mã nguồn]

Trong đạo Mẫu của nước Việt Nam, Ngọc Hoàng được gọi là Vua phụ vương Ngọc Hoàng, là phụ vương của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Ngọc Hoàng được cho rằng ở và thao tác bên trên một hoàng cung bên trên trời gọi là Thiên Phủ, điểm với thật nhiều tiên nữ giới phục dịch, và những thiên tướng mạo, thiên binh canh dữ.[3]

Truyện dân gian tham nước Việt Nam kể con cái cóc lên trên cầu Ngọc Hoàng thực hiện mưa. Ngọc Hoàng nhận câu nói. rằng mỗi lúc cóc gọi thực hiện mưa xuống thế gian.[4] Câu chuyện phổ biến không giống là "Ngọc Hoàng và người học tập trò nghèo" thì lại ca tụng quyền năng và sự vô tư của Ngọc Hoàng.[5]

Xem thêm: là ai đã đánh cắp trái tim tôi

Nhà bác bỏ học tập Nguyễn Văn Huyên đã nhận được xét: "Ông trời so với người dân quê nước Việt Nam là xuất xứ từng sự sinh sống và từng lẽ vô tư. Đấy ko nên là 1 vị thần trừu tượng và ko thể hiểu. Người tao coi ông như 1 loài người, vua của những vua. Ông với cùng 1 triều đình, ông tinh chỉnh toàn bộ cuộc sống đời thường bên trên trời và bên dưới khu đất. Ông trừng trị kẻ xấu xí và ban thưởng người tốt".[6]

Di tích thờ Ngọc Hoàng[sửa | sửa mã nguồn]

Đàn Kính Thiên Tràng An, điểm với tượng thờ Ngọc Hoàng bên trên tầng tối đa của Thiên Đàn

Ở nước Việt Nam với những di tích lịch sử tại đây thờ Ngọc Hoàng Thượng đế (chỉ tổng hợp điểm thờ chủ yếu, ko tính việc phối thờ Ngọc Hoàng vô thật nhiều thông thường, miếu và năng lượng điện thờ Mẫu Tam Phủ):

 • Đền Đậu An bên trên thôn An Xá, xã An Viên, thị trấn Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên là điểm thờ Ngọc Hoàng Thượng đế với mọi cục cưng.[7]
 • Điện Bồ Hong bên trên đỉnh núi Cấm nằm trong xã An Hảo, thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang.[8]
 • Chùa Vân An ở thị xã thị trấn chỉ bảo Lạc, Cao phẳng phiu thờ Ngọc Hoàng Thượng đế và Quan thế âm Bồ Tát với liên hoan Lồng Tồng từng năm được tổ chức triển khai vào trong ngày mùng 9 mon Giêng, ngày sinh của Ngọc Hoàng Thượng đế.[9]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Tư liệu tương quan cho tới Jade Emperor bên trên Wikimedia Commons