sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của nguyễn ái quốc là

Câu hỏi: Sự khiếu nại lưu lại sự thay đổi vô cuộc sống hoạt động và sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc là

A. Hình ảnh hưởng trọn của Cách mạng mon Mười Nga năm 1917 cho tới tư tưởng cứu vãn nước của Nguyễn Ái Quốc

B. Đưa yêu thương sách cho tới Hội nghi kị Vécxai (18-6-1919)

Bạn đang xem: sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của nguyễn ái quốc là

C. Đọc luận cương cùa Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa (7-1920)

D. Bỏ phiếu giã trở thành việc thâm nhập Quốc tế III và nhập cuộc gây dựng Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)

Đáp án chính D.

Sự khiếu nại lưu lại sự thay đổi vô cuộc sống hoạt động và sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc là Bỏ phiếu giã trở thành việc thâm nhập Quốc tế III và nhập cuộc gây dựng Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

Xem thêm: trùm cuối việt á là ai

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Cuối năm 1920, Khi Đảng Xã hội Pháp họp Đại hội đợt loại XVIII bên trên TP. Hồ Chí Minh Tua, Nguyễn Ái Quốc đang được đứng về phía đại số đông đại biểu Đại hội bỏ thăm giã trở thành việc thâm nhập Quốc tế Cộng sản.

Nguyễn Ái Quốc đang trở thành người nằm trong sản nước Việt Nam trước tiên, lưu lại một bước trả vươn lên là ra quyết định vô trí tuệ tư tưởng và lập ngôi trường chủ yếu trị của Người đang được từ là 1 tình nhân nước tiến bộ cỗ trở thành một chiến sỹ nằm trong sản.

 Sự khiếu nại lưu lại sự thay đổi vô cuộc sống hoạt động và sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc cút kể từ lập ngôi trường một tình nhân nước trả quý phái lập ngôi trường một người nằm trong sản là bỏ thăm giã trở thành việc thâm nhập Quốc tế Cộng sản (12 -1920).

Xem thêm: đây là đâu và tôi là ai

Sự khiếu nại nguyễn ái quốc bỏ thăm giã trở thành việc thâm nhập quốc tế nằm trong sản và nhập cuộc gây dựng đảng nằm trong sản pháp 12 năm1920 đang được lưu lại một sự thay đổi rộng lớn vô cuộc sống hoạt động và sinh hoạt của.

Người từ là 1 tình nhân nước trước lúc lần lối cứu vãn nước phát triển thành một người nằm trong sản. Đây cũng là việc khởi điểm một sự thay đổi căn bạn dạng vô lịch sử hào hùng và sự nghiệp cách mệnh của dân tộc bản địa nước Việt Nam.

Đây cũng chính là nguyên vẹn nhân chính thức nên một sự thay đổi vô lịch sử hào hùng của quần chúng. # tao và sự nghiệp cách mệnh của dân tộc bản địa nước Việt Nam Đảng Cộng Sản, Người đang được hoàn thành xong việc làm trong cả cuộc sống ao ước lần lại niềm hạnh phúc cho tới dân tộc bản địa tao.