tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Câu hỏi:

29/11/2022 10,584

Tư tưởng cốt lõi thể hiện tại vô Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng Cộng sản VN (đầu năm 1930) vì thế Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo là:

Bạn đang xem: tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do nguyễn ái quốc soạn thảo là

A. kết hợp cách mệnh thế giới

B. độc lập và tự động do

Đáp án chủ yếu xác

C. tự tại và dân chủ

D. ruộng khu đất mang lại dân cày

Đáp án B

Tư tưởng cốt lõi thể hiện tại vô Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng Cộng sản VN (đầu năm 1930) vì thế Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo là song lập và tự tại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình triển khai kế hoạch toàn thế giới kể từ sau Chiến giành trái đất loại nhị cho tới năm 2000, Mỹ đạt được thành phẩm nào là bên dưới đây?

Câu 2:

Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Ra đời là thành phẩm của:

Xem thêm: ngọc hoàng là ai

Câu 3:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt 2 ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô ngành kinh tế tài chính nào?

Câu 4:

Từ nửa sau trong năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản triển khai quyết sách đối nước ngoài quay trở lại châu Á dựa vào hạ tầng nào?

Câu 5:

Chủ trương giải quyết và xử lý yếu tố dân tộc bản địa của Đảng Cộng sản Đông Dương bên trên Hội nghị mon 5-1941 sở hữu gì không giống đối với Hội nghị mon 11-1939?

Câu 6:

Chương trình khai quật nằm trong địa đợt loại nhị của thực dân Pháp tiếp tục dẫn cho tới sự xuất hiện tại của những giai cung cấp nào là bên dưới đây?

Câu 7:

Điểm nổi trội của thẩm mỹ khởi nghĩa vũ trang vô Cách mạng mon Tám năm 1945 ở VN là sự việc kết hợp:

Câu 8:

Trong khi Nhật thay máu chính quyền Pháp, Ban thông thường vụ Trung ương Đảng đi ra thông tư nào là bên dưới đây?

Câu 9:

Trong thời kỳ Chiến giành lạnh lẽo, vương quốc nào là ở châu Âu trở nên trung tâm đối đầu thân mật nhị cực kỳ Xô - Mỹ?

Câu 10:

Với mái ấm trương giương cao ngọn cờ dân tộc bản địa, tạm thời gác việc triển khai trọng trách cách mệnh ruộng khu đất vô quy trình tiến độ 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã

Câu 11:

Nhiệm vụ tiên phong hàng đầu của cách mệnh VN đầu thế kỉ XX là:

Xem thêm: sebastian shaw là ai

Câu 12:

Nguyên nhân sâu sắc xa xôi của cuộc cách mệnh khoa học tập - technology nửa sau thế kỉ XX là do

Câu 13:

Nguyên nhân nào là là cơ bạn dạng nhất, đưa ra quyết định sự bùng phát và cải cách và phát triển của trào lưu cách mệnh 1930 - 1931?

Câu 14:

Hội nghị nào là tại đây của Đảng Cộng sản Đông Dương ko thẳng xác lập trọng trách mang lại cách mệnh VN là chống mái ấm nghĩa vạc xít?